Idź do treści strony
Gospodarka

Postępowanie na rok 2018

Informujemy, że nabór wniosków o udział w postępowaniu na zakup energii na rok 2018 został zakończony

 

Aby dołączyć do postępowania przetargowego należy wypełnić zamieszczone poniżej dokumenty i dostarczyć je do Urzędu Miasta Olsztyna osobiście (Kancelaria Ogólna, pokój 20) lub wysłać pocztą (Plac Jana Pawła II1, 10-101 Olsztyn) w terminie do 31 maja 2017 r. (oświadczenia o środkach finansowych można składać do 30 września 2017 r.).

 

Jednostki budżetowe Gminy Olsztyn składają następujące dokumenty:

 

Pozostałe jednostki składają następujące dokumenty:

UWAGA Prosimy o składanie porozumienia w 2 egzemplarzach

 

W przypadku problemów z wypełnieniem formularzy poprosimy o kontakt.

 

Wszelkich informacji na temat funkcjonowania grupy udziela Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej tel. 89 527 52 46, e-mail wieckowski.karol@olsztyn.eu lub pikula.lukasz@olsztyn.eu

 

ZapraszamyHistoria grupy zakupowej

W roku 2010 Urząd Miasta przeprowadził pierwszy grupowy zakup energii elektrycznej w drodze postępowania przetargowego na usługę kompleksową (zakupu energii i świadczenia usług dystrybucji). W skład Grupy UM Olsztyn weszło 97 podmiotów: jednostki budżetowe (m.in. szkoły, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Ośrodek Sportu i Rekreacji), Miejski Ośrodek Kultury, spółki Gminy (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi). Łączny wolumen zakupionej energii to ponad 30 GWh. Sprzedawcą wyłonionym w postępowaniu została spółka  ENERGA Obrót S.A.

 

W roku 2011 do grupy dołączyło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Wolumen zakupionej energii wzrósł do prawie 34 GWh. Zwycięzcą przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej został PGE Obrót S.A.

 

W roku 2012 do Grupy Zakupowej Urzędu Miasta dołączył Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z kilkoma podległymi jednostkami. Grupa rozrosła się do 110 podmiotów a wolumen potrzeb wzrósł do prawie 40 GWh. Zwycięzcą postępowania został ponownie PGE Obrót S.A.

 

W roku 2013 do Grupy Zakupowej dołączyły kolejne podmioty m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (z wolumenem ponad 15 GWh) oraz Gmina Orneta. Grupę stanowiły 122 podmioty samorządowe, posiadające łącznie 1 175 punktów odbioru energii o wolumenie potrzeb prawie 60 GWh. Podobnie jak w postępowaniu na rok 2012 zwycięzcą postępowania został PGE Obrót S.A.

 

W roku 2014 do Grupy dołączyły kolejne jednostki Urzędu Marszałkowskiego, Powiat Olsztyński wraz z podległymi jednostkami, Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz Radio Olsztyn S.A. zwiększając wolumen potrzeb energii do ponad 70 GWh. Grupa liczyła 162 jednostki posiadające łącznie 1386 punkty poboru. Sprzedawcą wybranym na drodze przetargu został PGE Obrót S.A.

 

W roku 2015 do Grupy dołączył Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz kolejne jednostki Urzędu Marszałkowskiego. Grupa liczyła 168 odbiorców posiadających łącznie 1 480 punkty poboru o prognozowanym wolumenie potrzeb energii w wysokości ok. 73 GWh. Zwycięzcą postępowania został Tauron Sprzedaż sp. z o.o.

 

Do postępowania na rok 2016 do grupy dołączyły m.in. Gmina Miasto Elbląg oraz Gmina Miasto Mrągowo wraz z podległymi jednostkami, Wojewódzki Sąd Administracyjny, spółka Warmia i Mazury zarządzająca portem lotniczym w Szymanach zwiększając wolumen potrzeb energii do 97,4 GWh. Obecnie grupa liczy 262 jednostki posiadające łącznie 2 623 punkty poboru. W celu uzyskania możliwie najniższej ceny za energię zamówienie zostało podzielone na części obejmujące zasilanie oświetlenia ulicznego (I część) oraz zasilanie budynków i pozostałych instalacji (II część). Na drodze postępowania o udzielenie zamówienia wybrano oferty sprzedawców: RWE Polska S.A. (oświetlenie) oraz Energa Obrót S.A. (budynki i instalacje). Średnia ważone ceny energii elektrycznej są niższe nie tylko od standardowego cennika sprzedawcy, ale także od cen uzyskanych w przetargu na rok 2015.

Pogoda
Częściowe zachmurzenie -9°C
Częściowe zachmurzenie -4°C