Idź do treści strony
Gospodarka

Szanowni Państwo

 

informujemy, że zakończyliśmy proces naboru i weryfikacji
deklaracji objęcia przetargiem na rok 2019.

 

W najbliższym czasie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostanie zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

Wszystkich zainteresowanych sprzedawców zachęcamy do śledzenia BIP oraz składania ofert w postępowaniu!


Gmina Olsztyn zaprasza do udziału we wspólnym postępowaniu przetargowym na zakup energii elektrycznej dla jednostek publicznych

 

Aby dołączyć do postępowania przetargowego należy wypełnić zamieszczone poniżej dokumenty i dostarczyć je do Urzędu Miasta Olsztyna osobiście (Kancelaria Ogólna, pokój 20) lub wysłać pocztą (Plac Jana Pawła II1, 10-101 Olsztyn) w terminie do 31 maja 2018 r. (oświadczenia o środkach finansowych można składać do 1 października 2018 r.).

 

Jednostki budżetowe Gminy Olsztyn składają następujące dokumenty:

  • Deklaracja udziału w postępowaniu (formularz pdf), wersja edytowalna (docx)
  • Zestawienie punktów poboru (xlsx)
  • Oświadczenie o środkach finansowych (formularz pdf), wersja edytowalna (docx)

 

Pozostałe jednostki składają następujące dokumenty:

  • Deklaracja udziału w postępowaniu (formularz pdf), wersja edytowalna (docx)
  • Zestawienie punktów poboru (xlsx)
  • Oświadczenie o środkach finansowych (formularz pdf), wersja edytowalna (docx)
  • Porozumienie ws przeprowadzenia wspólnego postępowania (formularz pdf), wersja edytowalna (docx)

UWAGA Prosimy o składanie porozumienia w 2 egzemplarzach

 

W przypadku problemów z wypełnieniem formularzy poprosimy o kontakt.

 

Wszelkich informacji na temat funkcjonowania grupy udziela Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej tel. 89 527 52 46, e-mail  pikula.lukasz@olsztyn.eu lub mikulak.dariusz@olsztyn.eu

 

Zapraszamy

 

UWAGA. W związku z zakończeniem naboru wniosków w postępowaniu na rok 2019 odnośniki do dokumentów zostały usunięte.Historia grupy zakupowej

 

W roku 2010 Urząd Miasta przeprowadził pierwszy grupowy zakup energii elektrycznej w drodze postępowania przetargowego na usługę kompleksową (zakupu energii i świadczenia usług dystrybucji). W skład Grupy UM Olsztyn weszło 97 podmiotów: jednostki budżetowe (m.in. szkoły, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Ośrodek Sportu i Rekreacji), Miejski Ośrodek Kultury, spółki Gminy (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi). Łączny wolumen zakupionej energii to ponad 30 GWh. Sprzedawcą wyłonionym w postępowaniu została spółka  ENERGA Obrót S.A.

W roku 2011 do grupy dołączyło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Wolumen zakupionej energii wzrósł do prawie 34 GWh. Zwycięzcą przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej został PGE Obrót S.A.

W roku 2012 do Grupy Zakupowej Urzędu Miasta dołączył Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z kilkoma podległymi jednostkami. Grupa rozrosła się do 110 podmiotów a wolumen potrzeb wzrósł do prawie 40 GW. Zwycięzcą postępowania został ponownie PGE Obrót S.A.

W roku 2013 do Grupy Zakupowej dołączyły kolejne podmioty m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (z wolumenem ponad 15 GWh) oraz Gmina Orneta. Grupę stanowiły 122 podmioty samorządowe, posiadające łącznie 1 175 punktów odbioru energii o wolumenie potrzeb prawie 60 GWh. Podobnie jak w postępowaniu na rok 2012 zwycięzcą postępowania został PGE Obrót S.A.

W roku 2014 do Grupy dołączyły kolejne jednostki Urzędu Marszałkowskiego, Powiat Olsztyński wraz z podległymi jednostkami, Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz Radio Olsztyn S.A. zwiększając wolumen potrzeb energii do ponad 70 GWh. Grupa liczyła 162 jednostki posiadające łącznie 1 386 punkty poboru. Sprzedawcą wybranym na drodze przetargu został PGE Obrót S.A.

W roku 2015 do Grupy dołączył Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz kolejne jednostki Urzędu Marszałkowskiego. Grupa liczyła 168 odbiorców posiadających łącznie 1 480 punkty poboru o prognozowanym wolumenie potrzeb energii w wysokości ok. 73 GWh. Zwycięzcą postępowania został Tauron Sprzedaż sp. z o.o.

W roku 2016 do grupy dołączyły m.in. Gmina Miasto Elbląg oraz Gmina Miasto Mrągowo wraz z podległymi jednostkami, Wojewódzki Sąd Administracyjny czy spółka Warmia i Mazury zarządzająca portem lotniczym w Szymanach zwiększając wolumen potrzeb energii do 97,4 GWh. Grupa liczyła 262 jednostki posiadające łącznie 2 623 punkty poboru. W celu uzyskania możliwie najniższej ceny za energię zamówienie zostało podzielone na części obejmujące zasilanie oświetlenia ulicznego (I część) oraz budynków i pozostałych instalacji (II część). Na drodze postępowania o udzielenie zamówienia wybrano oferty sprzedawców: RWE Polska S.A. (oświetlenie) oraz Energa Obrót S.A. (budynki i instalacje).

W roku 2017 do grupy dołączyły m.in. Gmina Młynary, Gmina Miejska Szczytno, Gmina Dobre Miasto a także kolejne jednostki Gminy Miasta Elbląg (m.in. Tramwaje Elbląskie)  dzięki czemu prognozowany wolumen energii elektrycznej przekroczył poziom 100 GWh i wyniósł 118 GWh. Grupa liczyła 296 jednostek posiadających łącznie 3 106 punktów poboru. Podobnie jak w roku 2016 zamówienie zostało podzielone na części obejmujące zasilanie oświetlenia ulicznego (I część) oraz budynków i pozostałych instalacji (II część). Na drodze postępowania o udzielenie zamówienia wybrano oferty sprzedawców: Energa Obrót S.A. (oświetlenie) oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. (budynki i instalacje).

W postępowaniu na rok 2018 Grupa osiągnęła wolumen 120,7 GWh. We wspólnym postępowaniu wzięły udział 302 jednostki posiadające razem 3 217 punkty poboru energii (stan na dzień podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej). Dzięki podzieleniu zamówienia na 2 części grupa uzyskała najniższe możliwe ceny dopasowane do charakteru odbioru. Najkorzystniejszą ofertę w części I (oświetlenie uliczne) złożyła ENEA SA, w części II najkorzystniejsza ofertę złożyła GOEE ENERGA Sp. z o.o. Średnia ważona cena energii elektrycznej jest niższa nie tylko od standardowego cennika sprzedawcy ale także, cena energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynków i instalacji (część II), jest niższa od ceny uzyskanej w przetargu na rok 2017.

 

 

Pogoda
Czyste niebo 4°C
Pochmurnie 14°C