Idź do treści strony
Gospodarka

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 28 marca 2018 roku Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna”. Jednocześnie traci moc uchwała nr XLIV/849/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna”.

 

Przyjęty regulamin wprowadza korzystną dla wszystkich zainteresowanych zmianę – kwota dotacji będzie wypłacana po podpisaniu umowy z beneficjentem (dotychczas środki były wypłacane dopiero po wykonaniu inwestycji).

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o udzielenie dotacji przed dniem 28 marca 2018 r., otrzymają do pracowników Gminy zawiadomienie o konieczności ponownego złożenia wniosku o udzielenie dotacji według aktualnie obowiązującego wzoru (załączniki nr 1a i 1b do Regulaminu).

 

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 30 kwietnia 2018 r. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna (Ratusz pokój 20) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym - o przyznaniu dotacji decyduje osiągnięty efekt redukcji emisji.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami do uchwały:

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z w/w regulaminem oraz załącznikami. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Powyższe dokumenty są także dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna.

 

Dodatkowo, w celu ułatwienia obliczenia redukcji emisji, przygotowaliśmy dla beneficjentów kalkulator w formacie Excel. Pobierz kalkulator

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej telefonicznie pod nr 89 527 52 46 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub osobiście w siedzibie Biura po uprzednim umówieniu terminu spotkania.

Pogoda
Czyste niebo 9°C
Częściowe zachmurzenie 20°C