Idź do treści strony

Planowanie lepszego miasta

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olszyn ma za zadanie przypisać poszczególnym celom strategicznym miejsca w przestrzeni miasta oraz gwarantować możliwości i standardy ich zrealizowania.

Niemal każdej działalności można określić miejsce w przestrzeni, jednak zamykając się w problematyce studium skoncentrowano się na gospodarce przestrzenią, ochronie środowiska kulturowego i środowiska przyrodniczego przy jednoczesnym spełnieniu celów gospodarczych i społecznych. Pole powiązań i współdziałania Strategii Rozwoju Miasta ze Studium zostało określone w tekście strategii w brzmieniu:
„Przestrzeń miasta jest dobrem wspólnym. Jej organizacja decyduje o warunkach życia i dobrobycie mieszkańców, świadczy o kulturze społeczności, która ją zamieszkuje, determinuje postęp cywilizacyjny. Jako specyficzny aspekt gospodarowania, wymaga uczestnictwa i angażuje wszystkie podmioty publiczne i prywatne, dążące do zaspokojenia swoich potrzeb i realizacji swoich celów”.

Prace nad nowym studium dla Olsztyna są bardzo zaawansowane. Niżej zanajdą Państwo dokumenty związane z tą tematyką.

 

 Pobierz:

Uchwała XXXVII/660/13 o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyn


 

Obowiązujące uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Lp.Nazwa zmiany StudiumData
ogłoszenia
Termin składania wnioskówTermin wyłożenia planu do publicznego wglądu
1Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna – strefa G 310.07.201231.07.20127.03.2013 r. - 28.03.2013 r.
2Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna – strefa M 1015.11.20126.12.2012
3Aktualizacja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”

 

 

Pogoda
Pochmurnie 7°C
Deszcz 8°C