Idź do treści strony
Gospodarka

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 - Płoskiego/Witosa/Bukowskiego/Jaroty (S51)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598

Droga połączy system drogowy Olsztyna, od skrzyżowania ulic Płoskiego i Witosa, z węzłem Jaroty. Część tego odcinka należy do Gminy Olsztyn, a część do Województwa. Dzięki porozumieniu stron inwestycja będzie zrealizowana jako jedna całość. Zakres prac w granicach miasta zakłada przede wszystkim rozbudowę skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Bajkową i ul. Dorantta wraz z budową sygnalizacji świetlnej, rozbudowę obecnej drogi  jednojezdniowej (w kierunku Butryn) do drogi dwujezdniowej i dwupasowej z pasem dzielącym. Projekt obejmuje również budowę zatok autobusowych, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, chodników oraz traktu pieszo-rowerowego od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Bajkową i ul. Dorantta w kierunku Butryn. Koszt miejskiej części inwestycji to ponad 4 mln zł. Na  2,5 km odcinku drogi do obwodnicy powstaną trzy skrzyżowania, w tym dwa ronda, nowe oświetlenie oraz ekrany akustyczne. Projekt zakłada również przebudowę sieci podziemnych i zagospodarowanie zieleni oraz umiejscowienie tam punktu do ważenia pojazdów. Całkowity koszt inwestycji to niespełna 29 mln zł., a jej wykonaniem zajmie się firma Strabag. Prace zakończą się w drugim kwartale 2018r. Dofinansowanie unijne: 85 proc.

Informacje o utrudnieniach: www.bezpieczny.olsztyn.eu

Pogoda
Czyste niebo -1°C
Czyste niebo 13°C