Idź do treści strony
13.02.2018 11:17

Na pomoc dzikim ptakom

Na pomoc dzikim ptakom

Ruszył konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy ptakom w granicach administracyjnych miasta Olsztyna. 

Jednym z zadań publicznych realizowanych przez miasto jest ochrona dzikich ptaków znajdujących się na jego terenie. W tym roku na ten cel przeznaczono 20 tys. zł, które zostaną rozdysponowane w postaci dotacji. Pieniądze przeznaczone będą w szczególności na pomoc doraźną dzikim ptakom z terenu Olsztyna, leczenie, rehabilitację i umożliwienie im powrotu do środowiska naturalnego. Zadaniem mają zająć się wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe, które posiadają niezbędne warunki i doświadczenie oraz mogą zapewnić kadrę merytoryczną z kwalifikacjami do realizacji zadania oraz bazę lokalową lub dostęp do takiej bazy oraz niezbędny sprzęt zapewniający realizację zadania.

Przedstawiciele trzeciego sektora mogą zgłaszać chęć współpracy. Nabór wniosków już się rozpoczął i potrwa do 8 marca, przy czym formularz w wersji elektronicznej należy wysłać do 6 marca. Wniosek elektroniczny należy wypełnić za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego  na stronie witkac.pl. Wersję papierową oferty wraz z załącznikami wydrukowaną z platformy "WITKAC" należy przesłać pocztą na  adres: Urząd Miasta Olsztyna Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ul. Knosały 3/5 bud. A, 10-015 Olsztyn lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy ptakom w granicach administracyjnych miasta Olsztyna” w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna.

[szczegóły konkursu]

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie -6°C
Czyste niebo -4°C