Idź do treści strony
27.02.2018 13:24

MPEC ogłasza przetarg na "nowe źródło"

MPEC ogłasza przetarg na "nowe źródło"

- Nie będzie wspólnej spółki w ramach PPP Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie z partnerem prywatnym - poinformował prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Ciepłownia Kortowo pozostanie dalej w całości w zasobach komunalnych. To kluczowe założenie kontynuacji modelu organizacyjnego i finansowego planowanego przedsięwzięcia.

-Ze względu na rezygnację z powołania wspólnej spółki PPP MPEC z partnerem prywatnym, zrezygnowaliśmy z wydzielenia ciepłowni Kortowo i wniesienia jej aportem do nowej spółki - informuje prezes MPEC w Olsztynie, Konrad Nowak. - Jednocześnie otrzymaliśmy z NFOŚiGW pozytywną decyzję o wsparciu projektu w formie dotacji.

W ramach planowanej inwestycji nadal priorytetem będzie zapewnienie dostaw ciepła mieszkańcom Olsztyna w perspektywie, co najmniej kolejnych 30 lat. Drugi cel to zapewnienie termicznego przekształcenia frakcji palnej z odpadów komunalnych z terenu województwa warmińsko - mazurskiego.Trzeci priorytet to uzyskanie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.

Na czym polega optymalizacja projektowa?

- MPEC-owi udało się pozyskać dotację na budowę kotła biomasowego - dodaje prezes MPEC, Konrad Nowak. - To pozwala na zmniejszenie nakładów na modernizację kotłów węglowych w ciepłowni Kortowo.

Dodatkowo podczas przeprowadzonego dialogu technicznego przedsiębiorstwo uzyskało potwierdzenie oferentów o gotowości odkupienia działki i dokumentacji inwestycji przy ul. Lubelskiej. Pozyskanie w ten sposób środków pozwoli na modernizację Ciepłowni Kortowo. Należy przy tym zwrócić uwagę, że spółka celowa PPP nadal powstanie, tylko bez aportu MPEC, o co postulowała w poprzednich etapach strona społeczna. Struktura majątkowa MPEC pozostaje bez zmian. Stworzenie takiego modelu, pozwala na przeniesienie całkowitego ryzyka budowy nowego źródła oraz operowania nim i sfinansowania na partnera prywatnego. MPEC jednak wciąż będzie miało uprawnienia do kontroli gwarantowanych parametrów technicznych, stanu technicznego instalacji oraz warunków sprzedaży energii elektrycznej a także innych wynikających z ustawy PPP a także umowy PPP. W obecnej formule cała odpowiedzialność finansowa za realizację "nowego źródła" spada na partnera prywatnego. Ważnym aspektem wyboru partnera prywatnego podczas przetargu nieograniczonego, jest również fakt konkurencyjności złożonych ofert, co ma bezpośredni wpływ na optymalizację kosztów. Będzie miało to odzwierciedlenie w przyszłości, gdyż rozliczenia MPEC-u będą realizowane wyłącznie do poziomu złożonej oferty.
 
 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie -2°C
Pochmurnie -2°C