Idź do treści strony

Regional Police Headquarters in Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8

10-950 Olsztyn

 

Telephones:

tel. ( 0-89 ) 522-39-00

fax ( 0-89 ) 522-55-05

0 800 339 202

e-mail: komendant@warminsko-mazurska.policja.gov.pl

 

Duty hours: 7:30 - 15:30

www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

 

Municipal Police Headquarters in w Olsztynie

ul. Partyzantów 23,

10-959 Olsztyn

 

Telephones:

tel. 089 522 34 24

fax 089 522 34 25  

 

e-mail: kmp@olsztyn.policja.gov.pl

www.olsztyn.policja.gov.pl

 

Forecast
Cloudy -3°C
Cloudy 4°C