Idź do treści strony
Natura

Nasadzenia kompensacyjne są istotnym elementem zrównoważonego funkcjonowania zieleni miejskiej. Rozwój miasta jest pożądany, jednak powoduje niekorzystne aspekty jakimi są wycinki drzew. Aby zrekompensować przyrodzie straty zgodnie z ustawą o ochronie przyrody sadzi się nowe drzewa za te wycięte.

 

Zobacz galerię zdjęć miejsc, w których realizowany jest "Plan nasadzeń kompensacyjnych 2012 - 2014"

 

Mapę z planem nasadzeń kompensacyjnych 2012-2014 można znaleźć pod tym adresem (w Multimediach wybieramy Plan Miasta/obiekt/plan nasadzeń kompensacyjnych).


Nasadzenia - Wydane Decyzje Wydziału Srodowiska i Uzgodnione Projekty Nasadzeń Kompensacyjnych Termin Nasadzeń - Wiosna/lato 2012

 1. Nasadzenia wzdłuż ul. Artyleryjskiej i Wojska Polskiego 314 drzew
 2. Nasadzenia wzdłuż ul. Kolejowej jako zapoczątkowanie ciągu pieszego 27 drzew.
 3. Nasadzenia na działce Nr 20-117, przy ul. Wyspiańskiego 4 drzewa
 4. Obsadzenie placu zabaw na ul. L. Zamenhofa 13 drzew.
 5. Drzewa na ul. Poprzecznej i uzupełnienie wnętrz osiedlowych 53 drzewa
 6. Ul. Jaggielońska, nasadzenia przyuliczne na odcinku od lasu do szpitala 212 drzew
 7. Jezioro Długie - nasadzenia wzdłuż ścieżki spacerowej i rowerowej wokół jeziora 157 drzew.
 8. Nasadzenia w Parku im. J. Kusocińskiego
 9. Nasadzenia wokół WCRS Aquasfera

 

Nasadzenia - Wydane Decyzje Wydziału Srodowiska i Uzgodnione Projekty Nasadzeń Kompensacyjnych Termin Nasadzeń - Jesień 2012

 1. W pasie drogowym ulicy I. Krasickiego 35 drzew
 2. W pasie drogowym ul. Bajkowej 9 drzew
 3. Odnowienie alei ul. M. Kopernika 3 drzewa.
 4. Skrzyżowanie ul. M. Konopnickiej i ul. M. Kromera uzupełnienia alei 3 drzewa.
 5. Skrzyżowanie ul. Jagiellońskiejz ul. H. Sawickiej 2 drzewa
 6. Ul. M. Gotowca 10 drzew
 7. Ul. T. Wilczyńskiego 22 drzewa
 8. Ul. M. Zientary-Malewskiej przy budynku Nr 55d 5 drzew.
 9. Ul. Siewna 4 drzewa.
 10. Zakole ul. Sielskiej 181 drzew
 11. Plac zabaw przy ul. Dworcowej 4, nasadzenia wokół wnętrza osiedlowego 20 drzew.
 12. Nasadzenia uzupełniające wzdłuż ul. Dworcowej 49 drzew
 13. Nasadzenia przy ul. Żeglarskiej 35 drzew
 14. Nasadzenia wewnątrz podwórka przy ul. Partyzantów i W. Kętrzyńskiego oraz podwórko przy ul. Małeckiego 6
 15. Park Jar II nasadzenia we wnętrzach osiedlowych 50 drzew.

 

Miejsca wskazane do nasadzeń w ramach programu "Zazielenianie szkół i przedszkoli"

 1. Przedszkole Miejskie Nr 14
 2. Szkoła Podstawowa Nr 7
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych
 4. Gimnazjum Nr 6
 5. Przedszkole Miejskie Nr 4
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
 7. Przedszkole Miejskie Nr 10
 8. Szkoła Podstawowa Nr 13
 9. Liceum Ogólnokształcące Nr 3
 10. Szkoła Podstawowa Nr 1
 11. Szkoła Podstawowa Nr 15
 12. Przedszkole Miejskie Nr 39
 13. Przedszkole Miejskie Nr 36
 14. Przedszkole Miejskie Nr 24
 15. Przedszkole Miejskie Nr 38
 16. Szkoła Podstawowa Nr 22
 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
 18. Przedszkole Miejskie Nr 17
 19. Przedszkole Miejskie Nr 23
 20. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
 21. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
 22. Szkoła Podstawowa Nr 30
 23. Szkoła Podstawowa Nr 32
 24. Przedszkole Miejskie Nr 14
 25. Szkoła Podstawowa Nr 10
 26. Szkoła Podstawowa Nr 29
 27. Przedszkole Miejskie Nr 3
 28. Przedszkole Miejskie Nr 12
 29. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego

 

Miejsca wskazane poza rejonem inwestycji. Planowany termin nasadzeń 2012

 1. Teren przy ul. Marii Zientary Malewskiej przy skrzyżowaniu z ul. I. Paderewskiego około 50 drzew
 2. Teren przy ul. S. Moniuszki naprzeciwko szkoły Nr 1 około 15 drzew
 3. Teren przy ul. M. Zientary-Malewskiej przy parkingu ok. 20 drzew.
 4. Teren przy skrzyżowaniu ul. W. Kętrzyńskiego i T. Kościuszki około 3 drzew
 5. Teren podwórka przy skrzyżowaniu ul. W. Kętrzyńskiego i T. Kościuszki zapoczątkowanie programu "zielone podwórka" 15 drzew
 6. Teren przeznaczony pod park J. Korczaka przy ul. Obrońców Tobruku i wzdłuż ul. Obrońców Tobruku około 200 drzew
 7. Wnętrze osiedlowe przy ul. E. Kanta, przy stawie 60 drzew
 8. Odnowienie alei biegnącej od ul. Jarockiej do ul. W. Witosa około 290 drzew
 9. Teren przy ul. Z. Nienackiego stworzenie niewielkiego terenu wypoczynkowego od 60 do 100 drzew
 10. Teren przy jeziorze Długim ok. 35 drzew
 11. Teren przy jeziorze Długim ok. 35 drzew
 12. Nasadzenia uzupełniające wzdłuż ul. Dworcowej około 50 drzew
 13. Otoczenie skweru przy ul. Żołnierskiej, wejście do Parku Jar I 15 drzew
 14. Ciąg Nagórki - Jaroty jako zapoczątkowanie programu "zielonych korytarzy" około 50 drzew
 15. Dosadzenie drzew wzdłuż alejki w II części Parku im. J. Kusocińskiego 20 drzew
 16. Park Jakubowo - osłonięcie wnętrza parkowego od budynku przy ul. Radiowej 31 15 drzew
 17. Uzupełnienie alei robiniowej ul. Cicha około 20 drzew
 18. Ul. Jodłowa w ramach budowy całorocznej infrastruktury sportowej 50 drzew
 19. Nasadzenia w pasie środkowym ul. Schumana 100 drzew
 20. Nasadzenia w pasie drogowym ul. Armii Krajowej w miejscach bezkolizyjnych 100-150 drzew
 21. Obsadzenie Promenady na Dajtkach 25 drzew
 22. Obsadzenie ulicy Starej Sielskiej w miejscach bezkolizyjnych 40 drzew
 23. Obsadzenie terenu przed kościołem na S. Wyszyńskiego 5 drzew
 24. Teren przy ul. Leonharda 15 drzew
 25. Nasadzenie przed budynkiem mieszkalnym na rogu ul. E. Kanta i Czerwonego Kapturka 5-10 drzew
 26. Posadzenie około 6 klonów wzdłuż ul. 1 Maja naprzeciwko ratusza, jako zapoczątkowanie programu "zazielenienia chodników"
 27. Nasadzenia wzdłuż ul. Poprzecznej i Jagiellońskiej około 30 drzew
 28. Nasadzenia wzdłuż budynku przy ul. A. Puszkina około 10 drzew
 29. Ciąg pieszy obsadzony drzewami, u. S. Czarnieckiego około 70 drzew

 

Miejsca wskazane/przewidywane do nasadzeń po zakończonych inwestycjach drogowych

 1. Wzdłuż ulicy Obiegowej
 2. Wzdłuż ul. Sikorskiego
 3. Przy skrzyżowaniu z ulicami Warszawskiej, Armii Krajowej i Obrońców Tobruku

 

Materiału tego nie należy traktować jako kompleksowego programu rozwoju zieleni w mieście. Jest to wstępny etap a w szczególności realizacja bieżących potrzeb.

 

Opracowanie to wskazuje pewne tendencje, kierunki rozwoju w postaci programów zazieleniania poszczególnych przestrzeni miejskich.

 

W tej chwili jest to jedynie PROTOTYP. Na przełomie marca i kwietnia kiedy zostanie wdrożony MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ będzie możliwe ciągłe wprowadzanie nowych danych, uzupełnianie już istniejących. Będzie to baza służąca wymianie informacji z Mieszkańcami.

 

Dokument nie jest zamkniętym opracowaniem. Ma charakter otwarty. Zostały wysłane listy do Przewodniczących Osiedli z prośbą o wskazanie terenów, które Mieszkańcy widzieliby jako tereny zadrzewione. Dzięki temu będą mogli aktywnie włączyć się w tworzenie zieleni w swoim mieście.

Pogoda
Czyste niebo -1°C
Czyste niebo 12°C