Idź do treści strony
Gospodarka

Budowa ulicy Towarowej - od skrzyżowania ulicy Towarowej z ulicą Leonharda do Węzła Wschód (S51)

Wizualizacja ul. Towarowej

Budowa ulicy Towarowej czyli zapewnienie dojazdu do Olsztyna ze strony wschodniej to zadanie ogromne i bardzo złożone logistycznie. Modernizację ul. Towarowej od skrzyżowania koło OBI do węzła drogowego obwodnicy Olsztyn-Wschód koło Wójtowa jest potrzebna nie tylko, by poprawić przejazd przez ten rejon Olsztyna, ale także, by połączyć dzielnicę przemysłową z powstającą już obwodnicą miasta. Zakłada budowę dwóch wiaduktów drogowych (jeden nad, drugi pod torami kolejowymi), przebudowę obecnej ulicy Towarowej do ulicy Budowlanej i budowę jej nowego przebiegu od ulicy Budowlanej do węzła „Wójtowo”. Łącznie nowa Towarowa będzie liczyła prawie 2,8 kilometra. Wszystko w standardzie drogi klasy G o przekroju 2+2, czyli drogi głównej, dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu. To główny zakres prac, ale przy tej okazji przebudowane zostaną ważne skrzyżowania i sąsiadujące z Towarową ulice, m.in.: Budowlaną (715 m), Cementową (335 m), Sprzętową (167 m), Leonharda (157 m) i Stalową (132 m). Wzdłuż ulicy powstaną ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki dla autobusów i nowe dojazdy do firm. Aż 40 proc. wartości kontraktu stanowić będą przebudowy instalacji podziemnych. Będzie to diametralna zmiana jakościowa przestrzeni oraz funkcjonalności komunikacyjnej tego terenu. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Budimex S.A. (jego lider) oraz Ferrovial Agroman S.A. (członek) Koszt inwestycji przekracza 100 milionów zł. Zakończenie prac zaplanowano na jesień 2018 roku. Dofinansowanie unijne: 85 proc.

Informacje o utrudnieniach znajdziesz tutaj: www.bezpieczny.olsztyn.eu

ul. Towarowa - wizualizacja nr 1
ul. Towarowa - wizualizacja nr 2
ul. Towarowa - wizualizacja nr 1
ul. Towarowa - wizualizacja nr 2
ul. Towarowa - wizualizacja nr 3
ul. Towarowa - wizualizacja nr 4
ul. Towarowa - wizualizacja nr6
ul. Towarowa - wizualizacja nr 7
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 9°C
Częściowe zachmurzenie 16°C