Idź do treści strony
Gospodarka

Nabór wniosków do udziału w postępowaniu na zakup energii na rok 2020

Gmina Olsztyn zaprasza do udziału we wspólnym postępowaniu przetargowym na zakup energii elektrycznej dla jednostek publicznych

 

Aby dołączyć do postępowania należy wypełnić zamieszczone poniżej dokumenty i dostarczyć je do Urzędu Miasta Olsztyna osobiście (Kancelaria Ogólna, pokój 20) lub wysłać pocztą (Plac Jana Pawła II1, 10-101 Olsztyn) w terminie do 21 czerwca 2019 r. (oświadczenia o środkach finansowych należy składać do 1 października 2019 r.).

 

Jednostki i zakłady budżetowe Gminy Olsztyn składają następujące dokumenty:

 

Pozostałe jednostki składają następujące dokumenty:

 

UWAGA

Prosimy o składanie załącznika nr 3 (porozumienie) w 2 egzemplarzach.

Jednostki, które po raz pierwszy dołączają do postępowania prosimy, aby oprócz wersji papierowej, przesyłały załącznik nr 1 (zestawienie punktów poboru) w wersji edytowalnej na adres pikula.lukasz@olsztyn.eu

 

Wszelkich informacji na temat przedmiotowego postępowania udziela Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej tel. 89 527 52 46, e-mail  pikula.lukasz@olsztyn.eu lub mikulak.dariusz@olsztyn.eu

 

Zapraszamy


Szanowni Państwo

 

informujemy, że zakończyliśmy proces naboru i weryfikacji
deklaracji objęcia przetargiem na rok 2019.

 

W najbliższym czasie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostanie zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

Wszystkich zainteresowanych sprzedawców zachęcamy do śledzenia BIP oraz składania ofert w postępowaniu!Historia grupy zakupowej

 

W roku 2010 Urząd Miasta przeprowadził pierwszy grupowy zakup energii elektrycznej w drodze postępowania przetargowego na usługę kompleksową (zakupu energii i świadczenia usług dystrybucji). W skład Grupy UM Olsztyn weszło 97 podmiotów: jednostki budżetowe (m.in. szkoły, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Ośrodek Sportu i Rekreacji), Miejski Ośrodek Kultury, spółki Gminy (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi). Łączny wolumen zakupionej energii to ponad 30 GWh. Sprzedawcą wyłonionym w postępowaniu została spółka  ENERGA Obrót S.A.

W roku 2011 do grupy dołączyło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Wolumen zakupionej energii wzrósł do prawie 34 GWh. Zwycięzcą przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej został PGE Obrót S.A.

W roku 2012 do Grupy Zakupowej Urzędu Miasta dołączył Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z kilkoma podległymi jednostkami. Grupa rozrosła się do 110 podmiotów a wolumen potrzeb wzrósł do prawie 40 GW. Zwycięzcą postępowania został ponownie PGE Obrót S.A.

W roku 2013 do Grupy Zakupowej dołączyły kolejne podmioty m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (z wolumenem ponad 15 GWh) oraz Gmina Orneta. Grupę stanowiły 122 podmioty samorządowe, posiadające łącznie 1 175 punktów odbioru energii o wolumenie potrzeb prawie 60 GWh. Podobnie jak w postępowaniu na rok 2012 zwycięzcą postępowania został PGE Obrót S.A.

W roku 2014 do Grupy dołączyły kolejne jednostki Urzędu Marszałkowskiego, Powiat Olsztyński wraz z podległymi jednostkami, Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz Radio Olsztyn S.A. zwiększając wolumen potrzeb energii do ponad 70 GWh. Grupa liczyła 162 jednostki posiadające łącznie 1 386 punkty poboru. Sprzedawcą wybranym na drodze przetargu został PGE Obrót S.A.

W roku 2015 do Grupy dołączył Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz kolejne jednostki Urzędu Marszałkowskiego. Grupa liczyła 168 odbiorców posiadających łącznie 1 480 punkty poboru o prognozowanym wolumenie potrzeb energii w wysokości ok. 73 GWh. Zwycięzcą postępowania został Tauron Sprzedaż sp. z o.o.

W roku 2016 do grupy dołączyły m.in. Gmina Miasto Elbląg oraz Gmina Miasto Mrągowo wraz z podległymi jednostkami, Wojewódzki Sąd Administracyjny czy spółka Warmia i Mazury zarządzająca portem lotniczym w Szymanach zwiększając wolumen potrzeb energii do 97,4 GWh. Grupa liczyła 262 jednostki posiadające łącznie 2 623 punkty poboru. W celu uzyskania możliwie najniższej ceny za energię zamówienie zostało podzielone na części obejmujące zasilanie oświetlenia ulicznego (I część) oraz budynków i pozostałych instalacji (II część). Na drodze postępowania o udzielenie zamówienia wybrano oferty sprzedawców: RWE Polska S.A. (oświetlenie) oraz Energa Obrót S.A. (budynki i instalacje).

W roku 2017 do grupy dołączyły m.in. Gmina Młynary, Gmina Miejska Szczytno, Gmina Dobre Miasto a także kolejne jednostki Gminy Miasta Elbląg (m.in. Tramwaje Elbląskie)  dzięki czemu prognozowany wolumen energii elektrycznej przekroczył poziom 100 GWh i wyniósł 118 GWh. Grupa liczyła 296 jednostek posiadających łącznie 3 106 punktów poboru. Podobnie jak w roku 2016 zamówienie zostało podzielone na części obejmujące zasilanie oświetlenia ulicznego (I część) oraz budynków i pozostałych instalacji (II część). Na drodze postępowania o udzielenie zamówienia wybrano oferty sprzedawców: Energa Obrót S.A. (oświetlenie) oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. (budynki i instalacje).

W postępowaniu na rok 2018 Grupa osiągnęła wolumen 120,7 GWh. We wspólnym postępowaniu wzięły udział 302 jednostki posiadające razem 3 217 punkty poboru energii (stan na dzień podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej). Dzięki podzieleniu zamówienia na 2 części grupa uzyskała najniższe możliwe ceny dopasowane do charakteru odbioru. Najkorzystniejszą ofertę w części I (oświetlenie uliczne) złożyła ENEA SA, w części II najkorzystniejsza ofertę złożyła GOEE ENERGA Sp. z o.o. Średnia ważona cena energii elektrycznej jest niższa nie tylko od standardowego cennika sprzedawcy ale także, cena energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynków i instalacji (część II), jest niższa od ceny uzyskanej w przetargu na rok 2017.

 

 

Pogoda
Pochmurnie -3°C
Pochmurnie 2°C