Idź do treści strony
Gospodarka

WymienPiec.Olsztyn.eu

Wymień Swój stary węglowy kocioł na bezpieczne i wygodne ogrzewanie niskoemisyjne!


Szanowni Państwo

w związku z uruchomieniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne zachęcamy do kontaktu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, tel. 89 522 02 00, ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn.

Ulotka informacyjna programu Czyste Powietrze (pdf)

 

Ponadto informujemy, że Gmina Olsztyn planuje modyfikację programu Wymień Piec w zakresie zwiększenia wsparcia dla budownictwa wielorodzinnego. Szczegóły dotyczące zmian zostaną zamieszczone na stronie internetowej programu www.wymienpiec.olsztyn.eu


Szanowni Państwo,

zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna poniżej publikujemy listę beneficjentów, których wnioski zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania:

Lp.

Imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy

Redukcja PM 10 [kg/m2]

1

Alan Lewandowski

4,28

2

Rafał Lewalski

3,01

3

Marek Aniołkowski

2,93

4

Paweł Ślesiński

2,77

5

Magdalena Bartoszewicz

2,69

6

Adam Kołtało

2,45

7

Dorota Rumińska

2,2

8

Zbigniew Nowowiejski

2,06

9

Antoni Balcerzak

1,87

10

Leszek Gutkowski

1,83

11

Paweł Tokarz

1,69

12

Małgorzata Zaniewska

1,55

13

Bogusław Morze

1,39

14

Ewa Bugowska, Stanisław Bugowski

1,38

15

Antoni Czepielewski

1,32

16

Anna Kuskowska-Smułka, Krzysztof Smułka

1,22

17

Alicja Górkiewicz

1,19

18

Franciszek Mazuro

0,98

19

Marek Skurczyński

0,96

20

Tomasz Piotrowicz

0,83

21

Zofia Zalewska

0,77

22

Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 4

0,61

23

Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 21

0,60

24

Wspólnota Mieszkaniowa Partyzantów 14

0,46

25

Wspólnota Mieszkaniowa Kraszewskiego 2AB

0,23

26

Wspólnota Mieszkaniowa Warmińska 26

0,20

 

Lista rezerwowa:

Lp.

Imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy

Redukcja PM 10 [kg/m2]

1

Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 87ABC

0,09

2

Wspólnota Mieszkaniowa Tczewska 1-3-5

0,0002

 

Beneficjentów, których wnioski znajdują się na liście podstawowej, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej w celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu dofinansowaniem mogą zostać objęte prace wykonane wyłącznie po zawarciu umowy. W przypadku wykonania części inwestycji przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji kwota dotacji zostanie zmniejszona o wysokość poniesionych kosztów do dnia zawarcia umowy.


Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 28 marca 2018 roku Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna”. Jednocześnie traci moc uchwała nr XLIV/849/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna”.

 

Przyjęty regulamin wprowadza korzystną dla wszystkich zainteresowanych zmianę – kwota dotacji będzie wypłacana po podpisaniu umowy z beneficjentem (dotychczas środki były wypłacane dopiero po wykonaniu inwestycji).

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o udzielenie dotacji przed dniem 28 marca 2018 r., otrzymają do pracowników Gminy zawiadomienie o konieczności ponownego złożenia wniosku o udzielenie dotacji według aktualnie obowiązującego wzoru (załączniki nr 1a i 1b do Regulaminu).

 

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 30 kwietnia 2018 r. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna (Ratusz pokój 20) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym - o przyznaniu dotacji decyduje osiągnięty efekt redukcji emisji.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami do uchwały:

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z w/w regulaminem oraz załącznikami. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Powyższe dokumenty są także dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna.

 

Dodatkowo, w celu ułatwienia obliczenia redukcji emisji, przygotowaliśmy dla beneficjentów kalkulator w formacie Excel. Pobierz kalkulator

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej telefonicznie pod nr 89 527 52 46 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub osobiście w siedzibie Biura po uprzednim umówieniu terminu spotkania.

Pogoda
Czyste niebo 2°C
Pochmurnie 10°C