Idź do treści strony
Gospodarka

OBSŁUGA INWESTORA

Rozwój instytucji otoczenia biznesu (z wyłączeniem instytucji naukowo-badawczych) w regionie stanowi ważny czynnik jego atrakcyjności inwestycyjnej. Szczególnie istotną rolę odgrywają instytucje wspierające przedsiębiorczość, rozwiązania proinwestycyjne, komercjalizację badań naukowych i innowacyjność przedsiębiorstw. Wśród instytucji okołobiznesowych w Olsztynie, które mają wpływ na rozwój gospodarczy regionu znajdują się m.in. następujące podmioty: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług, Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, Polska Izba Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski, Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, Grupa Branżowa WORK WONDERS Oddział Olsztyn, Work Service S.A. Oddział Olsztyn, Klaster Browarów Regionalnych, Warmińsko-Mazurski Klaster RAZEM CIEPLEJ, Klaster MAZURSKIE OKNA, Klaster Mleczarski (źródło: Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014, województwo warmińsko-mazurskie; PAIiZ, Warszawa 2014, s. 14.).

Inwestor, zarówno krajowy, jak i zagraniczny, zainteresowany ulokowaniem swojego kapitału na obszarze miasta Olsztyna może liczyć na kompleksową obsługę na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zaczynając od wyboru lokalizacji, przez system dostępnych zachęt inwestycyjnych po informacje o potencjalnych kooperantach, kadrze i sytuacji społeczno-ekonomicznej danej lokalizacji. Jako "One stop shop", Biuro Promocji znajdujące się w strukturach Urzędu Miasta Olsztyna stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce miasta, posiada też bazę kontaktów z samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju miasta i województwa. Na stałe współpracujemy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polską Agencją Inwestycji i Handlu S. A., Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz instytucjami okołobiznesowymi. Usługi świadczone na rzecz inwestorów chcących ulokować swoje inwestycje na obszarze Olsztyna są nieodpłatne.

W ramach programu propagowania przedsiębiorczości Urzędu Miasta Olsztyna, w maju 2016 r. uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W Olsztynie funkcjonuje Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna dysponująca obszarem 1 057,4 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze. Obok dobrego uzbrojenia, korzystnego położenia, możliwości szerokiego wyboru główną zachętą do inwestowania na tych terenach jest pomoc publiczna udzielana inwestorom.

W Olsztynie działa również Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – miejsce dla przedsiębiorstw i instytucji naukowych, w którym stymuluje się i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkiem oraz wspiera tworzenie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych przy pomocy procesów inkubacyjnych. Lokatorzy posiadają do dyspozycji m.in. niskie ceny gruntu i dzierżawy powierzchni biurowych, specjalistyczne laboratoria, dostęp do nowoczesnych sal konferencyjnych oraz wsparcie we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.

Sektor MICE, IT oraz produkcja żywności wysokiej jakości (jedna z regionalnych inteligentnych specjalizacji) należą do kluczowych branż w Olsztynie, obok działalności BPO/SSC. Stąd też mamy również nadzieję, że z sukcesem zainteresujemy atutami miasta potencjalnych inwestorów prowadzących swą działalność w takich branżach.

 

Przydatne linki:

System obsługi inwestora na Warmii i Mazurach

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 10°C
Częściowe zachmurzenie 17°C