Idź do treści strony
Gospodarka

RYNEK PRACY

Pod względem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (3 619 zł w 2016 r.) region od lat pozostaje na ostatniej pozycji w kraju (84,4% średniej krajowej). W sektorze przedsiębiorstw natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w warmińsko-mazurskim (3 496 zł) stanowiło w 2016 r. 81,7% średniej krajowej i również było najniższe w Polsce. W Olsztynie – stolicy i głównym ośrodku regionu, sytuacja wygląda natomiast nieco lepiej (4 255 zł, tj. 99,2% średniej krajowej oraz 117,6% średniej wojewódzkiej w 2016 r.). Wprawdzie Olsztyn pozostaje w tyle za Katowicami, Warszawą, Trójmiastem, Poznaniem, czy Wrocławiem, to wyprzedza on Łódź, Lublin, Toruń, Białystok, Bydgoszcz i Kielce.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bruttow relacji do średniej krajowej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bruttow relacji do średniej krajowej

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS BDL 2016

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Pod względem stopy bezrobocia rejestrowanego (4,0% w kwietniu 2018 r.), Olsztyn znajdował się na 12 miejscu wśród 18 największych miast Polski i sytuacja w nim wyglądała dużo lepiej niż np. w Białymstoku czy Łodzi, gdzie bezrobocie przekraczało 6-7%, zaś w stosunku do roku poprzedniego wskaźnik ten obniżył się o 0,9 pkt.%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS BDL, kwiecień 2018

Przydatne linki:

Informacje o olsztyńskim rynku pracy (Miejski Urząd Pracy w Olsztynie)

Informacje o regionalnym rynku pracy (Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie)

Informacje o regionalnym rynku pracy (Urząd Statystyczny w Olsztynie)

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 6°C
Deszcz 11°C