Idź do treści strony
Gospodarka

Doing Business w Polsce 2015

Raport Doing Business w Polsce 2015 to pierwszy raport lokalny poświęcony Polsce oraz rezultat współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej i Banku Gospodarstwa Krajowego z Departamentem Global Indicators Group – Development Economics, Banku Światowego, oraz biurem Banku Światowego w Polsce (dane ujęte w raporcie są aktualne na dzień 1 września 2014 r.). Stanowi on porównanie 18 głównych miast w kraju ze 188 innymi gospodarkami pod kątem regulacji hamujących bądź też sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej przez spółki krajowe, szczególnie MŚP. Pod uwagę wzięte zostały 4 etapy życia przedsiębiorstwa: zakładanie spółki, uzyskiwanie pozwoleń na budowę, rejestrowanie przeniesienia własności nieruchomości oraz egzekwowanie umów, które wykorzystano do przeanalizowania wyników gospodarczych i wskazania, które reformy, gdzie i dlaczego zdały egzamin.

Olsztyn w rankingu łatwości prowadzenia biznesu, uwzględniając wszystkie cztery analizowane etapy życia przedsiębiorstwa, ulokował się aż na 2. pozycji – za Bydgoszczą, a przed wszystkimi pozostałymi dużymi miastami Polski. Oznacza to, że łatwiej jest prowadzić działalność gospodarczą w Bydgoszczy i Olsztynie niż w Warszawie i Gdańsku. Po części wynikać to może z faktu, że nasze miasto jest po prostu mniejszym ośrodkiem i popyt na usługi dla biznesu jest mniejszy niż w większych aglomeracjach. Paradoksalnie może to jednak stanowić atut dla potencjalnych inwestorów, gdyż łatwiej jest otworzyć tutaj działalność gospodarczą.

Pod względem zakładania spółki Olsztyn ulokował się na 2. miejscu, pomimo relatywnie niskiego zainteresowania internetowym systemem rejestracji spółek. Wpływ na tę pozycję z pewnością  ma relatywnie krótki czas realizacji (22 dni wobec np. 42 dni w Szczecinie).

Rozpatrując uzyskiwanie pozwoleń na budowę, Olsztyn ulokował się na 9. miejscu, co może mieć związek z dłuższym czasem realizacji (154 dni wobec np. 143 dni w Bydgoszczy) oraz być spowodowane tym, iż mniejsze miasta wymagają więcej uzgodnień i zatwierdzeń przed rozpoczęciem budowy.

W nawiązaniu do rejestrowania przeniesienia własności nieruchomości, Olsztyn ulokował się na 5. miejscu. Czas realizacji wynosi 28 dni wobec np. 18 dni w Białymstoku.

Mając na uwadze egzekwowanie umów, Olsztyn znalazł się na 1. miejscu, przy czasie realizacji wynoszącym 328 dni wobec np. 715 dni w Gdańsku.

Podsumowując, wskaźniki Doing Business mogą być często wykorzystywane przez administrację publiczną, gdyż wiele z nich porusza kwestie pozostające pod bezpośrednią kontrolą władz, np. poprzez: obniżkę lub całkowitą eliminację konieczności minimalnego kapitału zakładowego dla nowych podmiotów, uruchomienie rejestrów spółek i nieruchomości w celu wzrostu wydajności organów publicznych, zastosowanie najnowszych technologii podczas przygotowywania i składania dokumentów oraz płacenia podatków przez przedsiębiorców w celu poprawy wydajności administracji publicznej, czy też wprowadzenie reform sądownictwa w celu zmniejszenia opóźnień w egzekwowaniu umów. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre wskaźniki Doing Business uwzględniają koszty związane z przedstawicielami sektora prywatnego (prawnicy, notariusze, architekci, elektrycy czy spedytorzy), na które rządy mogą mieć niewielki wpływ w krótkiej perspektywie.

 

Niniejszy tekst stanowi opracowanie oryginalnego tekstu raportu Bank Światowego. Za wszelkie poglądy i opinie wyrażone w niniejszym opracowaniu, odpowiedzialny jest jedynie autor/autorzy niniejszego opracowania. Nie zostały one w jakikolwiek sposób zatwierdzone przez Bank Światowy.

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 6°C
Deszcz 11°C