Idź do treści strony

„Dwugłos w sprawie…”

Wszechnica Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie serdecznie zaprasza na jesienny cykl spotkań popularyzujących wiedzę z obszaru: człowiek-środowisko-żywność-zdrowie.

Spotkania będą miały formę wykładów, na których wybitni polscy naukowcy zaprezentują ciekawe i aktualne zagadnienia nurtujące nie tylko ludzi nauki. Uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać o współczesnych sposobach odżywiania, m.in. o trendach w żywności i modnych dietach, tendencjach, które generujemy w społeczeństwie przez określony styl jedzenia, a także problemach, z jakimi zmagamy się przez nieodpowiednie odżywianie. Wspólnie z naukowcami przyjrzymy się prawnym i medycznym aspektom transplantologii – postaramy się skonfrontować obawy ludzi, którzy jednoznacznie opowiadają się za odmową bycia dawcą, poznamy luki systemowe, które nie sprzyjają rozwojowi transplantologii oraz podejmiemy próbę określenia stanowiska polskiego społeczeństwa w kwestii dzielenia się m.in. organami. Poznamy strategie życiowe ptaków w obliczu degradacji i nieustępującej ingerencji człowieka w środowisko, a także zastanowimy się nad możliwymi scenariuszami przyszłości. W programie spotkań uwzględniono również tematykę dotyczącą coraz częściej występujących alergii. Dowiemy się o ich przyczynach i skutkach, a także o możliwościach łagodzenia lub eliminacji.

Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Oddziału – w budynku Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87 – i mają charakter otwarty. Po naukowym wstępie organizatorzy zaplanowali dyskusję. Wykłady są skierowane do młodzieży i dorosłych – wszystkich zainteresowanych współczesną wiedzą z zakresu nauk o życiu.

Poszczególne zagadnienia będą prezentowane podczas spotkań „Dwugłos w sprawie…” według następującego harmonogramu:

29 października (wtorek), godz. 18.00
Dwugłos o strategiach życiowych ptaków – wędrówkach i osiadłościach.
Prof. dr hab. Jan R.E. Taylor, Uniwersytet w Białymstoku;
Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

26 listopada (wtorek), godz. 18.00
Dwugłos o przyczynach alergii.
Prof. dr hab. Barbara Wróblewska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie;
Dr n. med. Magdalena M. Zakrzewska, Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.


Gdzie Wszechnica Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie
Organizacja Wszechnica Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie
Kontakt +48 89 527-66-18
Data 2019-10-29
Godziny 18:00 - 19:00
Pogoda
Czyste niebo 8°C
Pochmurnie 15°C