Idź do treści strony

Finisaż wystawy „W służbie niepodległości. Telegramy patriotyczne 1895-1939.”

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zaprasza w niedzielę 10 listopada w godz. 13.00-15.00 na finisaż wystawy „W służbie niepodległości. Telegramy patriotyczne 1895-1939.” Tematem ekspozycji jest rola, jaką w drodze do niepodległości odegrało podtrzymywanie pamięci historycznej i tradycji narodowej przez Polaków mieszkających na ziemiach trzech zaborów. Ta szeroka problematyka wiąże się z historią regionalną oraz zmaganiami ludności warmińskiej i mazurskiej z germanizacją.

Warmia i Mazury nie uczestniczyły bezpośrednio w zrywach niepodległościowych, a polskość tych ziem podtrzymywana była poprzez działania o charakterze pozytywistycznym (polskie gazety, księgarnie, biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych itp.). Po przegranym plebiscycie 1920 r. starano się kontynuować tę pracę oraz utrzymywać więzi z Macierzą. Idea telegramów patriotycznych wpisuje się w działalność tego typu. Te ozdobne blankiety listowe, wydawane od 1895 do 1939 r. „ku pokrzepieniu serc”, wysyłane były z życzeniami zarówno przez chłopów, mieszczan jak i przedstawicieli ziemiaństwa. Ich bogata symbolika narodowa pokazuje, jak kształtowała się w okresie zaborów wyobraźnia historyczna Polaków.

Wystawa jest największą w regionie ekspozycją upamiętniającą zarówno same zmagania Polaków o utrzymanie tożsamości jak i odzyskanie niepodległości i kształtowanie się granic oraz tworzenie państwowości po 1918 r., z uwzględnieniem specyficznej sytuacji Warmii i Mazur.

Ekspozycja nawiązuje do takich wydarzeń z historii regionu: jak bitwa pod Grunwaldem, II pokój toruński, objawienia gietrzwałdzkie, plebiscyt 1920 r. oraz ogłoszenie „Prawd Polaków” w 1938 r. Oprócz telegramów na wystawie zaprezentujemy obrazy, biżuterię patriotyczną, w tym wyjątkowo cenną obrączkę z insurekcji 1794 r. i krzyżyk z Olszynki Grochowskiej upamiętniający powstanie listopadowe 1830 r., a także czapkę generalską T. Kościuszki, medal i dyplom niepodległości z podpisem J. Piłsudskiego i wiele innych cennych obiektów zarówno ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur jak i wypożyczonych z Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kurator wystawy: Danuta Syrwid
Aranżacja: Krystyna Wojtaszek-Markunas


Gdzie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Organizacja Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Kontakt +48 89 527-95-96
Data 2019-11-10
Godziny 13:00 - 15:00
Pogoda
Pogodnie 7°C
Pochmurnie 14°C