Idź do treści strony
08.04.2020 13:48

Zmiany w obsłudze klientów Wydziału Komunikacji

Samochody na parkingu

Od czwartku (9 kwietnia) wprowadzane są nowe zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyna. Odbiór dowodu rejestracyjnego będzie się odbywać wyłącznie korespondencyjnie.

Aby odebrać dowód rejestracyjny należy złożyć (przesłać pocztą lub w kopercie złożyć do skrzynki znajdującej się w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyna):

- pozwolenie czasowe;
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
- brakujące dokumenty, np. zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy w przypadku warunkowej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub zaświadczenie z przeglądu technicznego, jeżeli jest wymagane;
- pełnomocnictwo w przypadku współwłasności wraz z dowodem opłaty skarbowej, jeżeli złożenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie ;
- pisemną informację do którego ze współwłaścicieli odesłać dowód rejestracyjny (w przypadku współwłasności).

Przypominamy, że od 7 kwietnia (wtorek) klient, który dokonał wcześniej rezerwacji on-line, pozostawia dokumenty w Wydziale Komunikacji w przygotowanym do tego miejscu (po uprzedniej ich weryfikacji przez wyznaczonego pracownika). Jednocześnie jest informowany o terminie realizacji jego sprawy.

Do skrzynki na dokumenty jedynie osoby mające potwierdzoną wizytę on-line mogą składać wnioski
wyłącznie kompletne wnioski, czyli:
- czytelnie wypełniony wniosek z podaniem adresu korespondencyjnego, telefonu kontaktowego i adresu e-mail;
- wszystkie wymagane dokumenty;
- potwierdzenie uiszczonej opłaty.

Uwaga! Niekompletne wnioski będą odsyłane bez rozpatrzenia.

Procedury dotyczące rejestracji, wyrejestrowania i innych czynności są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pogodnie 7°C
Częściowe zachmurzenie 16°C