Idź do treści strony
26.06.2020 15:20

Znajdź swój lokal wyborczy

Gdzie się udać by oddać głos w niedzielnych (28.06.) wyborach na Prezydenta RP? Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki, która umożliwia osobom zameldowanym na pobyt stały w Olsztynie znalezienie numeru i adresu obwodowej komisji wyborczej.

Wyszukiwanie odbywa się po wpisaniu jednego z poniższych kryteriów:

  • numer PESEL osoby
  • nazwa ulicy i nr domu.

W odpowiedzi uzyskamy adres lokalu wyborczego.

Jeżeli po wpisaniu numeru PESEL nie pojawi żadna informacja, prawdopodobnie dana osoba nie jest wpisana do spisów wyborców miasta Olsztyna.

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/314244/wyszukiwanie_obwodu_wyborczego/

Przedstawiamy także komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

BRAVO-CRP w całym kraju

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające na terytorium całego kraju drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od 26 czerwca od godz. 00:01, do 29 czerwca  do godz. 23:59. Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni,  w związku
z organizacją wyborów prezydenckich w Polsce.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2., w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:

  • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
  • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
  • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
  • poinformowanie pracowników instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
  • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 20°C
Częściowe zachmurzenie 23°C