Idź do treści strony
27.12.2017 15:15

Więcej aktywności i rehabilitacji w Olsztynie

Coraz więcej zabytkowych budynków w Olsztynie zyskuje nie tylko blask ale także nowe funkcje. Nieruchomość przy ul. Bałtyckiej 45, znana wielu olsztyniakom, teraz przejdzie renowację oraz adaptację do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt zdobył dofinansowanie Unii Europejskiej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna.

Budynek powiększy się o nowe pomieszczenia użytkowe i poprawi warunki panujące w obiekcie. Powstaną w ten sposób nowe pracownie pełniące funkcję sal warsztatów terapii zajęciowej, wspomagające proces rehabilitacji i aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych, będących głównymi użytkownikami obiektu. "Na parterze powstaną między innymi: pracownia gospodarstwa domowego, pracownia jadalniana i spiżarnia jako pomieszczenie pomocnicze" - informuje Piotr Grzymowicz, prezydent Olszyna -  "Pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażone w niezbędny sprzęt, w tym także dydaktyczny" - uzupełnia. Powstanie również ogródek jako element dydaktyczny dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, ściśle związany z pracownią ogrodniczą. Dzięki realizacji projektu nastąpi podniesienie jakości i skuteczności świadczonych usług socjalnych, wzrośnie liczba miejsc na warsztatach, co wpłynie na większą liczbę osób posiadających umiejętności samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Nowością, która pojawi się w odnawianym obiekcie jest zlokalizowanie w skrzydle zachodnim na poddaszu, trzech mieszkań, które umożliwią tzw. trening życia codziennego - organizację i dzielenie czasu na czas pracy i czas na prowadzenie gospodarstwa domowego.

Powstałe pracownie terapeutyczne oraz pomieszczenia pomocnicze a także mieszkania treningowe zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia warsztatów.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego i wszelkie działania przy obiekcie mają na celu zachowanie jego wartości historycznych, przy jednoczesnym dostosowaniu do obowiązujących norm z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa pracy.


„Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownie terapeutyczne i mieszkania funkcyjne"
Wartość projektu  2 444 395.67 zł
Wysokość kosztów kwalifikowalnych 2 370 043.22 zł
Wartość dofinansowania 1 919 498.00 zł
Zakończenie finansowe projektu 2018-12-31

"Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej"

Wartość projektu 1 854 656.60 zł
Wysokość kosztów kwalifikowalnych 1 848 183.72 zł
Wartość dofinansowania 1 496 843.99 zł
Zakończenie finansowe projektu 2019-10-31

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Mgła 3°C
Częściowe zachmurzenie 11°C