Idź do treści strony
17.04.2018 10:50

Przedszkola z naborem uzupełniającym

Przedszkolaki podczas zabawy

Są jeszcze wolne miejsca w olsztyńskich przedszkolach. Właśnie rusza uzupełniający nabór, którego wyniki zostaną ogłoszone w połowie maja.

W miejskich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych jest ponad 3,3 tys. miejsc. Do tego dochodzi prawie 740 miejsc w placówkach, które wcześniej zostały wyłonione w konkursach ofert.

Nabór uzupełniający rozpocznie się w środę (18 kwietnia) o 8:00 i potrwa do 24 kwietnia (wtorek) do 15:00. Na tym etapie do przedszkoli może trafić 211 dzieci. Jeśli okaże się, że liczba chętnych w danej placówce przewyższa liczbę wolnych miejsc, wówczas zostaną zaproponowane te, które będą do dyspozycji w innych przedszkolach. Natomiast jeśli zajdzie potrzeba, zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na dodatkowe miejsca.

Kryteria przyjęcia, jakie na tym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę w przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, to:
* wielodzietność rodziny kandydata,
* niepełnosprawność kandydata,
* niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
* niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
* niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
* samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
* objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W trakcie rekrutacji rodzic może wskazać nie więcej niż trzy przedszkola jakimi jest zainteresowany. Pisemny wniosek składa tylko w placówce określonej jako pierwszy wybór.

Komisja rekrutacyjna listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów przedstawi 9 maja. Między 10 a 14 maja rodzice będą mieć czas na pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki. Ostateczne wyniki (listy przyjętych i nieprzyjętych) przedstawione zostaną 15 maja (wtorek) o 15:00.

Szczegółowe informacje można znaleźć na specjalnej stronie poświęconej dodatkowemu naborowi.

[rekrutacja do przedszkoli]

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 3°C
Częściowe zachmurzenie 7°C