Idź do treści strony
17.02.2017 11:19

Pierwszy krok do dotacji!

Logo Dobra Energia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że wniosek o dofinansowanie projektu "Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów merytorycznych I stopnia.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie 30 grudnia 2016 roku złożyło do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie projektu budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Energetycznej z Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olsztynie. Planowany poziom dofinansowania pozwoli na sfinansowanie 50% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Nowa elektrociepłownia jako paliwo wykorzystywać będzie frakcję energetyczną powstałą z przetwarzania odpadów komunalnych. Dzięki tej inwestycji w naszym województwie zostanie domknięty system gospodarki odpadami komunalnymi, a miasto zyska nowe, ekologiczne źródło energii, które zasili domy mieszkańców.

W ramach projektu zrealizowana będzie również modernizacja Ciepłowni Kortowo pod kątem spełnienia standardów środowiskowych wymaganych Dyrektywą IED. Ta część projektu nie jest objęta wnioskiem o dofinansowanie. Przedsięwzięcie realizowane będzie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem Polskiego Funduszu Rozwoju oraz banków finansujących. Zainteresowanie finansowaniem projektu wykazały banki polskie: Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank PKO BO, jak również banki europejskie: Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Zgodnie z regulaminem konkursu, kolejnym etapem oceny wniosku jest ocena merytoryczna II stopnia, po zakończeniu której utworzona zostanie lista projektów wybranych do dofinansowania. Harmonogram realizacji konkursu wskazuje, że zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania może nastąpić do 20 czerwca 2017 r.

Droga do uzyskania finansowania jest jeszcze bardzo długa, bowiem projekt wymagać będzie notyfikacji przed Komisją Europejską. Jednakże jesteśmy zdeterminowani i gotowi do pełnego zaangażowania i współpracy, aby to finansowanie pozyskać z korzyścią dla mieszkańców Olsztyna i województwa.

[strona projektu]

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Lekkie przelotne opady deszczu 11°C
Deszcz 16°C