Idź do treści strony
18.01.2018 13:34

Nowe numery miejskich rachunków bankowych

Nowe numery miejskich rachunków bankowych

Od lutego obsługę bankową Gminy Olsztyn przejmie PKO Bank Polski SA. Wiąże się to ze zmianą numerów kont bankowych. 

W poniedziałek (15 stycznia) miasto podpisało umowę z PKO Bankiem Polskim SA. W związku z nawiązaniem współpracy z nowym operatorem, od 1 lutego dotychczasowe konta w Banku Handlowym będą nieaktywne.

Nowy bank będzie obsługiwał zarówno Gminę Olsztyn, Urząd Miasta oraz niemal setkę  miejskich jednostek i zakładów budżetowych. Na nowe konta mieszkańcy oraz przedsiębiorcy będą dokonywać wpłaty z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: skarbowej, za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego, za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

W ramach współpracy w każdym w każdym oddziale banku PKO BP w Polsce, można będzie zrealizować wpłaty gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. Dodatkowo, planowane jest uruchomienie placówki PKO Banku Polskiego SA w budynku ratusza, która będzie prowadziła obsługę kasową kontrahentów Gminy, a także klientów PKO Banku Polskiego SA.

[galeria zdjęć]

 

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna, które będą obowiązywały od 1 lutego 2018 roku:

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
88 1020 3541  0000 5802 0290 6071
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
58 1020 3541  0000 5202 0290 3219
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
63 1020 3541  0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
78 1020 3541  0000 5902 0290 6105
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:
•    użytkowania wieczystego gruntu gminy,
•    trwałego zarządu gminy,
•    opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
•    dzierżawy gruntu gminy,
•    dzierżawy powierzchni ratusza,
•    wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
•    nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
•    przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
•    opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
•    grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych
•    korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
•    usunięcia drzew i krzewów,
•    kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
•    wydania karty wędkarskiej,
•    zwrotu kosztów sądowych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
88 1020 3541  0000 5502 0290 6121
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
•    użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
•    trwałego zarządu Skarbu Państwa,
•    dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
•    wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa,
•    nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
•    przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
•    udostępnienia danych osobowych,
•    zwrotu kosztów sądowych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
96 1020 3541  0000 5702 0290 6170
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
89 1020 3541  0000 5002 0290 6154
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - Depozyt:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
81 1020 3541  0000 5602 0290 6683
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:
•    wadium
•    zabezpieczenia należytego wykonania umowy
•    zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - Wydatki:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
70 1020 3541  0000 5602 0290 7269
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
64 1020 3541  0000 5402 0290 7087
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
12 1020 3541  0000 5102 0290 7103
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
46 1020 3541  0000 5602 0290 6246
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
96 1020 3541  0000 5402 0290 6220
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kody do dokonywania płatności walutowych z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT) : BPKOPLPW

 

 

 

 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Czyste niebo 2°C
Pochmurnie 10°C