Idź do treści strony
30.11.2017 14:48

Dotacje na prace konserwatorskie

Dotacje na prace konserwatorskie

Podczas środowej (29 listopada) sesji Rady Miasta radni przyjęli projekt nowej ustawy dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie. Regulacje w tej kwestii zostały ustalone w 2012, a nowa uchwała dostosowuje jej zapisy do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Dotacje celowe udzielane są na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wykonywanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Olsztyna. Co roku, na ten cel przeznaczana jest część budżetu, wysokość kwoty uchwala Rada Miasta Olsztyna.

O dotację może ubiegać się zarówno osoba fizyczna jak i prawna, warunkiem jest posiadanie tytuł prawnego do zabytku, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja jest przyznawana w ramach pomocy de minimis i może być udzielona w wysokości do 100 proc. kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Może być przyznana m.in. na: przygotowanie projektu budowlanego, odnowienie lub uzupełnienie tynków, wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien.

Chcąc uzyskać dofinansowanie należy wypełnić wniosek i złożyć go do Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta w określonym w naborze terminie. Informacje o naborze są zamieszczanie na stronie internetowej www.olsztyn.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miasta Olsztyna.

[projekt uchwały]

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Lekki deszcz 7°C
Częściowe zachmurzenie 9°C