Idź do treści strony
12.04.2019 09:21

Darmowy żłobek w Olsztynie

By wziąć udział w projekcie wystarczy mieszkać w Olsztynie, być bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, bądź powracać po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym do pracy.

-Chcemy zaktywizować zawodowo naszych mieszkańców, będących opiekunami dzieci do lat 3 - mówi Monika Michniewicz, Dyrektorka Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych - możemy to zrobić dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.
„Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” 

Dzięki temu we wrześniu uruchomionych zostanie 40 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, będzie też dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Oddział powstanie w Żłobku Miejskim nr 4 w Olsztynie przy ul. Wyspiańskiego 2.

W projekcie mogą wziąć udział rodzice/opiekunowie prawni spełniający poniższe kryteria:
1)    miejscem zamieszkania przynajmniej jednego z rodziców jest Olsztyn,
2)    przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych powraca do pracy po urlopie macierzyńskim /rodzicielskim lub jest bezrobotne lub bierne zawodowo.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:
1)    dzieci z niepełnosprawnościami,
2)    dzieci, których przynajmniej jeden z opiekunów ma orzeczoną niepełnosprawność,
3)    dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).

Rekrutacja (przyjmowanie dokumentów) odbędzie się w dniach 6 - 31 maja 2019 roku. Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem strony internetowej.
Szczegółowe informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie. Zapraszamy!

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pogodnie 12°C
Częściowe zachmurzenie 19°C