Idź do treści strony
01.02.2019 09:13

Akademia Menadżera Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  zaprasza do udziału w Akademii Menadżera Innowacji. To program doradczo-szkoleniowy, dzięki któremu kluczowi menadżerowie mają szansę na zdobycie kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji.

Akademia Menadżera Innowacji oferuje pakiet ukierunkowanych działań, których efektem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku. Oferta składać się będzie z panelu szkoleniowego oraz panelu doradczego. Etap szkoleniowy realizowany będzie w formule cyklicznych zjazdów, w ramach których zostaną przeprowadzone wykłady i blok uzupełniających je warsztatów tematycznych. Etap doradztwa w wymiarze 170 godzin będzie wdrażany bezpośrednio w firmie podczas całego programu AMI.

Jak zapewniają przedstawiciele zespołu Akademii Menadżera Informacji rezultatem udziału w projekcie będzie wyposażenie pracowników w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian prowadzącym do wdrażania innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym. Ponadto każda firma otrzyma Plan Wdrożenia Zmiany, stworzony przez pracowników uczestniczących w AMI i opracowany we współpracy z dedykowanym doradcą.

Zakres etapu szkoleniowego będzie obejmować sześć obszarów tematycznych badających poziom innowacyjności firmy:
 
    • Kultura innowacyjności
    • Zrozumienie biznesu
    • Strategia
    • Struktura organizacyjna
    • Potencjał i zasoby
    • Procesy

Edycja pilotażowa AMI w części szkoleniowej to łącznie dziewięć 2-dniowych zjazdów (w piątek i sobotę) realizowanych od marca 2019 r. do października 2019 r., w części doradczej praca w firmie z udziałem doradcy pomiędzy poszczególnymi zjazdami.

Akademia jest współfinansowana ze środków unijnych w wysokości 80% dla małych i średnich przedsiębiorstw, i 50 % w przypadku przedsiębiorstw dużych. Każda z uczestniczących w programie firm deleguje do procesu doradczo-szkoleniowego trzech pracowników, którzy mają realny wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie. Wysokość wkładu własnego z tytułu udziału trzech osób delegowanych z firmy wynosi ok. 19 200 zł netto dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 48 000 zł netto w przypadku dużych. 

Więcej informacji znajduje się tu.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 6°C
Pochmurnie 9°C