Idź do treści strony
Gospodarka
Loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Warmia - Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

 1. Przebudowa budynku przy ulicy Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
 2. Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawskiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód.
 3. Przebudowa i doposażenie budynku „B” warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy
 4. Ochrona różnorodności biologicznej z elementami koedukacyjnymi na terenie przy ul. Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie
 5. Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru
 6. Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego
 7. Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie
 8. Cyfrowy Olsztyn
 9. Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - Łynostrada
 10. Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji – zagospodarowanie skweru przy pl. Pułaskiego
 11. Adaptacja zabytkowego budynku WTZ na pracownie terapeutyczne i mieszkania funkcyjne
 12. Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej
 13. Poprawa warunków nauczania nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych poprzez rozbudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie
 14. Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku „A” warsztatów
 15. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna
 16. Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę na energooszczędne, oświetlenia miejskiego
 17. Adaptacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 14 w Olsztynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji
 18. Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie
 19. Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie
 20. Bezpieczny MOF
 21. Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców
 22. Podniesienie atrakcyjności społecznej i terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji
 23. Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie
Pogoda
Pochmurnie -3°C
Pochmurnie 2°C