Idź do treści strony
Gospodarka

OSIEDLE GUTKOWO U17

Uchwała uchwalająca miejscowy plan

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie”, w rejonie terenu oznaczonego symbolem U17

Pliki do pobrania:


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie", w rejonie terenu oznaczonego symbolem U17 oraz prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu

Data ogłoszenia: 10.07.2012r.

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXIV/433/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie”, w rejonie terenu oznaczonego symbolem U17.

Pliki do pobrania:

Pogoda
Pochmurnie 3°C
Pochmurnie 4°C