Idź do treści strony
Gospodarka

ZDROWIE

W 2016 r. w Olsztynie pracowało 2,1 tys. lekarzy posiadających prawo do wykonywania zawodu, (region – 6,1 tys. lekarzy). Dostępność do kadry medycznej kształtuje się na dobrym poziomie – liczba lekarzy przypadających na 10 tys. mieszkańców w Olsztynie w 2016 r. wynosiła 119 osób (region – 43 osoby).

Liczba lekarzy na 10 tys. mieszkańców

Liczba lekarzy na 10 tys. mieszkańców

Liczba lekarzy na 10 tys. mieszkańców

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS BDL 2015

Dostęp do lecznictwa szpitalnego jest w Olsztynie dużo lepszy niż średnio w województwie – w 2016 r. na 10 tys. mieszkańców przypadały w szpitalach 103 łóżka (wobec 47 w regionie). Z usług ochrony zdrowia w Olsztynie korzystają mieszkańcy całego regionu.

Na terenie Olsztyna funkcjonuje 8 szpitali, które w 2016 r. dysponowały 1,8 tys. łóżek. są to: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Wojewódzki Szpital Lecznictwa Psychiatrycznego, Miejski Szpital Zespolony im. Mikołaja Kopernika, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Szpital Malarkiewicz i Spółka s.c.

Najszersze spektrum usług świadczy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie liczący 14 oddziałów oraz 9 oddziałów klinicznych. Jest to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zajmujący się: diagnostyką, terapią, pielęgnacją, poradami specjalistycznymi, edukacją, profilaktyką i promocją zdrowia.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy liczy 10 oddziałów oraz posiada w swoich strukturach 2 kliniki specjalistyczne. Zaspokaja on potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do 18. roku życia w zakresie: diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego składa się z 9 oddziałów, w tym 1 klinicznego i jest największym tego typu szpitalem na Warmii i Mazurach, gwarantującym następujące usługi: diagnoza, farmakoterapia, rehabilitacja oraz profesjonalna opieka pielęgniarska w różnych formach: całodobowa, ambulatoryjna, środowiskowa lub pobyt dzienny.

Miejski Szpital Zespolony im. M. Kopernika liczy 7 oddziałów, 4 oddziały kliniczne oraz 3 kliniki. Do podstawowych zadań Szpitala należy m.in.: udzielanie świadczeń stacjonarnych i  specjalistycznych w formie opieki ambulatoryjnej, orzekanie o stanie zdrowia, szkolenie podyplomowe i prowadzenie specjalizacji lekarzy, prowadzenie praktyk studenckich pielęgniarek i położnych, prowadzenie prac naukowych i badawczych oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny liczy 2 oddziały, 4 oddziały kliniczne oraz 4 kliniki. Obok udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych, szpital ten przygotowuje studentów Wydziału Nauk Medycznych UWM do wykonywania zawodu, zarówno w formie stacjonarnej, jak i podyplomowej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii liczy 6 oddziałów i 5 oddziałów klinicznych. Jest to placówka monitorująca stan zdrowia pacjenta na każdym etapie jego leczenia, której naczelną dewizą jest kompleksowa dbałość o zdrowie pacjenta: od profilaktyki, poprzez diagnostykę i leczenie, do zdrowia w wymiarze fizycznym i psychicznym (źródło: 65 lat 1945-2010, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, s. 3.).

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc składa się z 7 oddziałów i 1 kliniki i specjalizuje się w: diagnozowaniu i leczeniu schorzeń układu oddechowego, m.in. gruźlicy, nowotworów płuc, astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, bezdechu sennego oraz nadwrażliwości na leki; prowadzi on także odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych (os, pszczół, szerszeni) oraz świadczy usługi z zakresu rehabilitacji oddechowej oraz ogólnoustrojowej.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Malarkiewicz i Spółka S.C. jest szpitalem prywatnym, składa się z 2 oddziałów i świadczy usługi ginekologiczno-położnicze.

Przydatne linki:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Miejski Szpital Zespolony im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MALARKIEWICZ I SPÓŁKA" S.C. w Olsztynie

Pogoda
Pochmurnie 10°C
Pogodnie 15°C