Idź do treści strony

       SZKOLNICTWO WYŻSZE

 

Olsztyn to jeden z czołowych ośrodków akademickich Polski północno-wschodniej, co przyciąga tutaj ambitną młodzież z całego regionu, jak również z województw ościennych. Na terenie Olsztyna funkcjonują 4 uczelnie wyższe, tj.: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Kotarbińskiego, oraz 2 filie uczelni wyższych spoza regionu, tj. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie oraz Gdańskiej Szkoły Wyższej. W 2014 r. kształciło się tutaj 28,2 tys. studentów, zaś ich mury opuściło 8,6 tys. absolwentów. Na terenie miasta działają też instytuty naukowe, jak Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, czy też Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

W ciągu ostatniej dekady mury wszystkich olsztyńskich uczelni wyższych opuściło ponad 107,5 tys. absolwentów (78,1% osób kończących uczelnie wyższe w regionie). Rozpatrując podregion olsztyński, najwięcej absolwentów ukończyło studia na kierunkach: ekonomia i administracja (15,9%), pedagogicznych (15,5%), ochrony i bezpieczeństwa (13,7%) oraz społecznych (13,2%).

Absolwenci uczelni wyższych wg kierunków

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS BDL 2014

Największą uczelnią a zarazem jedynym uniwersytetem w regionie jest UWM, w strukturach którego funkcjonuje 17 wydziałów, 66 kierunków studiów oraz 108 rodzajów studiów podyplomowych (m.in. 4 w zakresie IT, 19 ekonomicznych, 6 filologicznych, 4 geodezyjne, 5 biologicznych, biotechnologicznych i bioinżynieryjnych oraz 1 weterynaryjne). 13 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 14 dyscyplinach), natomiast stopień doktora może nadawać 16 wydziałów w 24 dyscyplinach. W 2014 r. kształciło się tutaj 25,3 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 608 doktorantów oraz 1,2 tys. słuchaczy studiów podyplomowych.

Pozostałe uczelnie w Olsztynie oferują naukę na 10 wydziałach i 22 kierunkach oraz w ofercie posiadają 129 kierunków studiów podyplomowych, m.in. 5 w zakresie IT, 11 ekonomicznych oraz 4 filologiczne. W wyższych szkołach ekonomicznych (tj. OWSIiZ oraz WSIiE TWP) na 10 kierunkach w 2014 r. studiowało 1,8 tys. osób, a mury tych uczelni opuściło 968 osób, WSP im. Korczaka na 3 kierunkach kształciła 1,3 tys. studentów, a ukończyło ją 0,7 tys. osób. Na OSW im. Rusieckiego na 8 kierunkach kształciło się 1,6 tys. studentów, a ukończyło ją ok. 1 tys. absolwentów. GSW w swoim zamiejscowym wydziale w Olsztynie oferowała natomiast kształcenie w zakresie administracji dla 87 studentów oraz 26 absolwentów.

UWM oferuje uznawany za najpiękniejszy w Polsce i jeden z najładniejszych w Europie kampus akademicki Kortowo – swoją wizytówkę. Miasteczko akademickie obejmuje 230 ha położonych wśród parków i bogatej zieleni nad dwoma jeziorami (Kortowskim i Stary Dwór) – do dyspozycji użytkowników udostępnione są: korty tenisowe, stadion lekkoatletyczny, siłownia i hala sportowa, ośrodek jeździecki oraz piaszczysta plaża i wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne, żaglówki), zaś odległość pomiędzy akademikami a jeziorem nie przekracza 200 m. Najstarsza, XIX-wieczna część kampusu z czerwonej cegły mieści obecnie nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, zaś w przepięknym parku uniwersyteckim rośnie ponad 100 gatunków drzew, w tym również pomniki przyrody. Do nowszej części kampusu prowadzi Aleja Ofiar Katynia z Górką Kortowską – najwyżzym punktem Kortowa, z którego podziwiać można panoramę całej okolicy. Nowe Kortowo to przede wszystkim gmachy: Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Nauk Humanistycznych oraz Centrum Konferencyjnego, zaś po przeciwnej stronie Alei Warszawskiej (drogi wylotowej z miasta, wzdłuż której położone jest Kortowo) – Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej oraz pływalnia uniwersytecka. Kortowo zaspokaja  wszystkie inne potrzeby mieszkającym w nim studentom, zapewniając: budynki naukowe, miejsca idealne do sportu i rekreacji, 12 akademików, sklepy, usługi, szpital uniwersytecki z przychodnią, kawiarnie, banki, poczta oraz kluby studenckie.

W strukturach olsztyńskiego uniwersytetu działa również Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, za pośrednictwem którego UWM: uczestniczy w projektach badawczych, umożliwia studentom uczestnictwo w licznych wymianach studenckich z zaprzyjaźnionymi uczelniami zagranicznymi (Erasmus), czy też gości wybitnych naukowców, polityków i przedstawicieli organizacji międzynarodowych na specjalnych wykładach.

Drugą uczelnią wyższą z ciekawą ofertą infrastrukturalną i edukacyjną jest  Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego, w strukturach której funkcjonuje Centrum Zdrowia i Sportu oferujące: nowocześnie wyposażone pracownie rehabilitacyjne, gabinety kosmetyczne, siłownię, sauny, salę do gimnastyki, sale fitness, jedyne w Polsce udostępnione na  uczelni korty do squasha, stadion oraz budynek z dodatkowym gabinetem kosmetycznym, Centrum Rehabilitacji Ruchowej, Laboratorium Badawcze Fizjologii Wysiłku i Fizjoterapii oraz nowoczesną halę sportową.

Znajomość języków obcych wśród olsztyńskich studentów nie odbiega zasadniczo od poziomu obserwowanego w całym województwie, czy też nawet w całym kraju. Największą popularnością cieszy się język angielski, którego znajomość deklarowało ponad 95% badanych studentów zamieszkałych w Olsztynie (w województwie – niemal 95%, w kraju – niemal 96%). Język niemiecki znało prawie 42% z nich (w regionie – 46%, w kraju – 41%), zaś lepsza niż średnio w województwie oraz w kraju była znajomość francuskiego – ponad 9%, wobec  ponad 6% w regionie i niespełna 9% w kraju (dane z Bilansu Kapitału Ludzkiego 2013, PARP dot. studentów wg miejscowości ich pochodzenia. Popularność języków obcych w regionie, wraz z dostępnością specjalistów z poszukiwanymi kwalifikacjami, jest obecnie jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przez inwestorów współpracujących bądź obsługujących klientów za granicą.

 

Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP 2013

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

W roku szkolnym 2014/2015 w Olsztynie w 75 szkołach zawodowych ogółem (wskaźnik obejmuje: technika, technika uzupełniające, ponadgimnazjalne technika uzupełniające, szkoły przysposabiające do pracy zawodowej, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne, szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe, zasadnicze szkoły zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, włącznie ze specjalnymi) naukę pobierało 9,8 tys. uczniów i 1,9 tys. absolwentów, którzy mieli możliwość nauki 77 zawodów. W 8 zasadniczych szkołach zawodowych spośród 0,9 tys. uczniów i 0,2 tys. absolwentów większość kształciła się w zawodzie kucharza, mechanika pojazdów samochodowych oraz fryzjera, zaś wśród kończących szkoły, większość stanowili kucharze, fryzjerzy i cukiernicy. W 16 technikach naukę pobierało 3,6 tys. uczniów (większość w zawodzie technik informatyk, technik elektryk oraz technik pojazdów samochodowych) oraz 0,6 tys. absolwentów (głównie technicy pojazdów samochodowych, technicy informatycy i technicy ekonomiści). W 49 szkołach policealnych kształciło się 5 tys. uczniów (większość w zawodzie technik usług kosmetycznych, technik BHP i technik administracji) oraz 1,1 tys. absolwentów (przede wszystkim technicy usług kosmetycznych, technicy ochrony fizycznej osób i mienia i opiekunowie medyczni). W 2 szkołach artystycznych było 302 uczniów i 45 absolwentów kształcących się w zawodach muzyków i plastyków.


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Miasta Olsztyna, Państwowego Liceum Plastycznego im. E. Mendelsohna, Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina oraz Szkoły Policealnej im. Z. Religi - SIO dla roku szkolnego 2014/2015.

 

Przydatne linki:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Gdańska Szkoła Wyższa, Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Pogoda
Pochmurnie 15°C
Pochmurnie 18°C