Idź do treści strony
Gospodarka

      SZKOLNICTWO WYŻSZE


Olsztyn to jeden z czołowych ośrodków akademickich Polski północno-wschodniej, co przyciąga tutaj ambitną młodzież z całego regionu, jak również z województw ościennych. Na terenie Olsztyna funkcjonują 4 uczelnie wyższe, tj.: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Kotarbińskiego, oraz 2 filie uczelni wyższych spoza regionu, tj. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie oraz Gdańskiej Szkoły Wyższej. W roku akademickim 2016/2017 kształciło się tutaj 25,1 tys. studentów, zaś ich mury opuściło 8,8 tys. absolwentów. Na terenie miasta działają też instytuty naukowe, jak Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, czy też Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Wg danych GUS, w ciągu ostatnich 5 lat (2012-2016) mury wszystkich olsztyńskich uczelni wyższych opuściło ponad 45 tys. absolwentów (77,2% osób kończących uczelnie wyższe w regionie). Rozpatrując podregion olsztyński, w 2016 r. najwięcej absolwentów ukończyło studia na kierunkach: ekonomia i administracja (15,6%), społecznych (15,2%), ochrona i bezpieczeństwo (13,2%) oraz pedagogicznych (12,3%).

Absolwenci uczelni wyższych wg kierunków

Absolwenci uczelni wyższych wg kierunków

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS BDL 2016

Największą uczelnią a zarazem jedynym uniwersytetem w regionie jest UWM, w strukturach którego funkcjonuje 17 wydziałów, 66 kierunków studiów oraz 108 rodzajów studiów podyplomowych (m.in. 4 w zakresie IT, 19 ekonomicznych, 6 filologicznych, 4 geodezyjne, 5 biologicznych, biotechnologicznych i bioinżynieryjnych oraz 1 weterynaryjne). 13 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 14 dyscyplinach), natomiast stopień doktora może nadawać 16 wydziałów w 24 dyscyplinach. W 2016 r. kształciło się tutaj 20,1 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 619 doktorantów oraz 1,1 tys. słuchaczy studiów podyplomowych.

Pozostałe uczelnie w Olsztynie oferują naukę na 10 wydziałach i 22 kierunkach oraz w ofercie posiadają 129 kierunków studiów podyplomowych, m.in. 5 w zakresie IT, 11 ekonomicznych oraz 4 filologiczne. W wyższych szkołach ekonomicznych (tj. OWSIiZ oraz WSIiE TWP) na 10 kierunkach w 2016 r. studiowało 1,9 tys. osób, a mury tych uczelni opuściło 748 osób, WSP im. Korczaka na 1 kierunku kształciła 142 studentów, a ukończyło ją 39 osób. Na OSW im. Rusieckiego na 5 kierunkach kształciło się 1,2 tys. studentów, a ukończyło ją 554 absolwentów.

UWM oferuje uznawany za najpiękniejszy w Polsce i jeden z najładniejszych w Europie kampus akademicki Kortowo – swoją wizytówkę. Miasteczko akademickie obejmuje 230 ha położonych wśród parków i bogatej zieleni nad dwoma jeziorami (Kortowskim i Stary Dwór) – do dyspozycji użytkowników udostępnione są: korty tenisowe, stadion lekkoatletyczny, siłownia i hala sportowa, ośrodek jeździecki oraz piaszczysta plaża i wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne, żaglówki), zaś odległość pomiędzy akademikami a jeziorem nie przekracza 200 m. Najstarsza, XIX-wieczna część kampusu z czerwonej cegły mieści obecnie nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, zaś w przepięknym parku uniwersyteckim rośnie ponad 100 gatunków drzew, w tym również pomniki przyrody. Do nowszej części kampusu prowadzi Aleja Ofiar Katynia z Górką Kortowską – najwyżzym punktem Kortowa, z którego podziwiać można panoramę całej okolicy. Nowe Kortowo to przede wszystkim gmachy: Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Nauk Humanistycznych oraz Centrum Konferencyjnego, zaś po przeciwnej stronie Alei Warszawskiej (drogi wylotowej z miasta, wzdłuż której położone jest Kortowo) – Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej oraz pływalnia uniwersytecka. Kortowo zaspokaja  wszystkie inne potrzeby mieszkającym w nim studentom, zapewniając: budynki naukowe, miejsca idealne do sportu i rekreacji, 12 akademików, sklepy, usługi, szpital uniwersytecki z przychodnią, kawiarnie, banki, poczta oraz kluby studenckie.

W strukturach olsztyńskiego uniwersytetu działa również Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, za pośrednictwem którego UWM: uczestniczy w projektach badawczych, umożliwia studentom uczestnictwo w licznych wymianach studenckich z zaprzyjaźnionymi uczelniami zagranicznymi (Erasmus), czy też gości wybitnych naukowców, polityków i przedstawicieli organizacji międzynarodowych na specjalnych wykładach.

Drugą uczelnią wyższą z ciekawą ofertą infrastrukturalną i edukacyjną jest  Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego, w strukturach której funkcjonuje Centrum Zdrowia i Sportu oferujące: nowocześnie wyposażone pracownie rehabilitacyjne, gabinety kosmetyczne, siłownię, sauny, salę do gimnastyki, sale fitness, jedyne w Polsce udostępnione na  uczelni korty do squasha, stadion oraz budynek z dodatkowym gabinetem kosmetycznym, Centrum Rehabilitacji Ruchowej, Laboratorium Badawcze Fizjologii Wysiłku i Fizjoterapii oraz nowoczesną halę sportową.

Znajomość języków obcych wśród olsztyńskich studentów nie odbiega zasadniczo od poziomu obserwowanego w całym województwie, czy też nawet w całym kraju. Największą popularnością cieszy się język angielski, którego znajomość deklarowało ponad 95% badanych studentów zamieszkałych w Olsztynie (w województwie – niemal 95%, w kraju – niemal 96%). Język niemiecki znało prawie 42% z nich (w regionie – 46%, w kraju – 41%), zaś lepsza niż średnio w województwie oraz w kraju była znajomość francuskiego – ponad 9%, wobec  ponad 6% w regionie i niespełna 9% w kraju (dane z Bilansu Kapitału Ludzkiego 2013, PARP dot. studentów wg miejscowości ich pochodzenia. Popularność języków obcych w regionie, wraz z dostępnością specjalistów z poszukiwanymi kwalifikacjami, jest obecnie jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przez inwestorów współpracujących bądź obsługujących klientów za granicą.

 

Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP 2013

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

W roku szkolnym 2016/2017 w Olsztynie w 57 szkołach zawodowych ogółem (wskaźnik obejmuje: technika, technika uzupełniające, ponadgimnazjalne technika uzupełniające, szkoły przysposabiające do pracy zawodowej, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne, szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe, zasadnicze szkoły zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, włącznie ze specjalnymi) naukę pobierało 8,7 tys. uczniów i 1,4 tys. absolwentów, którzy mieli możliwość nauki ponad 60 zawodów. W 7 zasadniczych szkołach zawodowych spośród 736 uczniów i 100 absolwentów większość kształciła się w zawodzie kucharza, mechanika pojazdów samochodowych oraz fryzjera i sprzedawcy, zaś wśród kończących szkoły, większość stanowili sprzedawcy, kucharze, i cukiernicy. W 10 technikach naukę pobierało 3,4 tys. uczniów (większość w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej i technik usług fryzjerskich) oraz 0,5 tys. absolwentów (głównie technicy informatycy i hotelarstwa, technicy ekonomiści i technicy pojazdów samochodowych). W 36 szkołach policealnych kształciło się 4,2 tys. uczniów (większość w zawodzie technik BHP, technik usług kosmetycznych i technik administracji) oraz 0,8 tys. absolwentów (przede wszystkim technicy usług kosmetycznych, technicy farmaceutyczni i technicy rachunkowości). W 2 szkołach artystycznych było 350 uczniów i 43 absolwentów kształcących się w zawodach muzyków i plastyków.


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Miasta Olsztyna, Państwowego Liceum Plastycznego im. E. Mendelsohna, Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina oraz Szkoły Policealnej im. Z. Religi - SIO dla roku szkolnego 2016/2017.

 

 

 

Przydatne linki:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Gdańska Szkoła Wyższa, Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

 

Pogoda
Pochmurnie 10°C
Pogodnie 15°C