Idź do treści strony

RYNEK PRACY

Pod względem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (3 495 zł) region od lat pozostaje na ostatniej pozycji w kraju (84,2% średniej krajowej w 2015 r.). W sektorze przedsiębiorstw natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w warmińsko-mazurskim (3 346 zł) stanowiło w 2015 r. 81,2% średniej krajowej i również było najniższe w Polsce. W Olsztynie – stolicy i głównym ośrodku regionu, sytuacja wygląda natomiast nieco lepiej (4 104 zł, tj. 98,9% średniej krajowej oraz 117,4% średniej wojewódzkiej w 2015 r.). Wprawdzie Olsztyn pozostaje w tyle za Katowicami, Warszawą, Trójmiastem, Poznaniem, czy Wrocławiem, to wyprzedza on Łódź, Toruń, Bydgoszcz, Białystok i Kielce.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS BDL 2015

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Pod względem stopy bezrobocia rejestrowanego (5,2% w lutym 2017 r.), Olsztyn znajdował się w połowie stawki 18 największych miast Polski i sytuacja w nim wyglądała dużo lepiej niż np. w Białymstoku czy Łodzi, gdzie bezrobocie przekraczało 8-9%, zaś w stosunku do roku poprzedniego wskaźnik ten obniżył się o 0,9 pkt.%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS BDL luty 2017

Przydatne linki:

Informacje o olsztyńskim rynku pracy (Miejski Urząd Pracy w Olsztynie)

Informacje o regionalnym rynku pracy (Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie)

Informacje o regionalnym rynku pracy (Urząd Statystyczny w Olsztynie)

Pogoda
Pochmurnie 15°C
Pochmurnie 18°C