Idź do treści strony
Gospodarka

Olsztyn - szansa rozwoju potencjału branży IT

Dostępność kadr - kierunki nauczania

Olsztyn to młode, dynamiczne miasto kapitału społecznego oraz akademickie centrum Warmii i Mazur. Szczególnym atutem jest ambitna młodzież o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Według danych otrzymanych od uczelni wyższych, w roku akademickim 2014/2015 na wszystkich 6 uczelniach wyższych na terenie miasta naukę pobierało 28,4 tys. studentów oraz 7,9 tys. absolwentów. Wśród nich, na 3 uczelniach (tj. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP oraz w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego) 1,1 tys. studentów oraz 0,2 tys. absolwentów studiowało kierunki informatyczne, zaś 3 tys. studentów i 0,9 tys. absolwentów - kierunki ekonomiczne.

Większość osób (odpowiednio 85,8% i 76,7% dla studentów kierunków informatycznych i ekonomicznych oraz 87,2% i 73,9% dla absolwentów tych kierunków) studiowała na uczelni publicznej (UWM). UWM posiada największe spektrum oferty dydaktycznej spośród wszystkich lokalnych uczelni - w roku akademickim 2016/2017 do dyspozycji studentów uruchomione zostaną 72 kierunki na studiach stacjonarnych oraz 34 kierunki na studiach niestacjonarnych.

Dane z 75 szkół zawodowych na terenie Olsztyna pokazują, iż 9,8 tys. uczniów oraz 1,9 tys. absolwentów ma możliwość nauki 77 zawodów. W 8 zasadniczych szkołach zawodowych spośród 0,9 tys. uczniów większość kształciła się w zawodzie kucharza, mechanika pojazdów samochodowych oraz fryzjera, zaś wśród 0,2 tys. absolwentów tych szkół - większość stanowili kucharze, fryzjerzy i cukiernicy. W 16 technikach naukę pobierało 3,6 tys. uczniów (większość w zawodzie technik informatyk, technik elektryk oraz technik pojazdów samochodowych) oraz 0,6 tys. absolwentów (głównie technicy pojazdów samochodowych, technicy informatycy i technicy ekonomiści). W 49 szkołach policealnych kształciło się 5 tys. uczniów (większość w zawodzie technik usług kosmetycznych, technik BHP i technik administracji) oraz 1,1 tys. absolwentów (przede wszystkim technicy usług kosmetycznych, technicy ochrony fizycznej osób i mienia i opiekunowie medyczni). W 2 szkołach artystycznych było 302 uczniów i 45 absolwentów kształcących się w zawodach muzyków i plastyków.

Otoczenie biznesowe Olsztyna

W Olsztynie dostępnych jest obecnie ok. 14,5 tys. m2 powierzchni biurowych przeznaczonych na sprzedaż i/lub pod wynajem (dane dotyczą lokali o powierzchni powyżej 100 m2). Lokale te mieszczą się w nowych bądź też wyremontowanych biurowcach, kamienicach i/lub w nowoczesnych kompleksach mieszkaniowych w ponad 20 lokalizacjach na terenie całego miasta. Średnia cena wynajmu lokali w Olsztynie to ok. 45 zł/m2, zaś średnia cena zakupu to ok. 5 tys. zł/m2 - w zależności od kondygnacji i standardu lokalu.

Do głównych dostawców usług telekomunikacyjnych i internetowych w Olsztynie zaliczyć można: Północny Klaster ICT, Telepartner Sp. z o.o., Orange, Multimedia, Netia, Vectra, Intelly, Play, Plus, T-Mobile, NJU Mobile, Virgin Mobile, Agencja ITP, MakroNet Sp. z o.o., MAX System, KORMORAN-NET, MSI Telekom sp. z o.o. sp. k., INM Sp. z o.o. i Netlan.

Firmy typu IT i R&D mogą liczyć na wsparcie projektów badawczych podobne do tego uzyskiwanego przez UWM oraz Instytut PAN, przede wszystkim w ramach grantów:

  • Narodowego Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych w ramach konkursów: Opus, Preludium, Sonata, SonataBis, Harmonia, Maestro Fuga i Etiuda;
  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - agencja wykonawcza realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, m.in. w ramach programów: PBS, GEKON, Innowacje Społeczne, Lider, Strategmed i Biostrateg.
  • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in. w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, programów Plus (Iuventus, Mobilność), projektu "Diamentowy Grant", Uniwersytetu Młodych Wynalazców i Akademickiego Centrum Kreatywności.

Kierunek rozwoju miasta w kontekście rozwoju IT

Rynek firm IT w Olsztynie stale się powiększa, obecnie działa około 60 firm informatycznych, z czego niemal 30 ulokowanych jest w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wg najnowszych analiz, w Olsztynie ciągle wzrasta potencjał rozwojowy dla sektora IT dzięki już obecnym firmom z tej branży, a także systematycznym działaniom władz na szczeblu lokalnym i regionalnym ukierunkowanym na zwiększanie napływu firm z sektora IT.

Wybrane firmy informatyczne działające w Olsztynie

 

Źródło: opnt.olsztyn.pl/onas/lokatorzy-opnt/, zetosoftware.pl/index.php/pl/, www.sprint.pl/o-firmie.html, www.nettom.com/home.html [dostęp: 17.02.2015]

Pogoda
Pochmurnie 10°C
Pogodnie 15°C