Idź do treści strony
Gospodarka

Olsztyn  Naukowy? Innowacyjny? Rozwojowy? - Po prostu nowoczesny!

Jako nowoczesna aglomeracja z dobrze rozwiniętymi funkcjami metropolitalnymi charakteryzująca się unikatowym środowiskiem przyrodniczym, wyjątkową jakością życia oraz konkurencyjnymi warunkami prowadzenia biznesu - Olsztyn stanowi jeden z najważniejszych ośrodków ekonomicznych, akademickich oraz kulturalnych północno-wschodniej Polski, zaś jego położenie geograficzne jest szczególnie korzystne w kontekście potencjalnych powiązań gospodarczych z Federacją Rosyjską, państwami nadbałtyckimi oraz Skandynawią.

Na terenie Olsztyna działają 4 strefy przedsiębiorczości, tj.: Podstrefa Olsztyn Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Inkubator Przedsiębiorczości przy Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Olsztyn. W W-MSSE dostępnych jest 66,1 ha wolnych gruntów na sprzedaż, zaś w ramach pozostałych 3 stref przedsiębiorczości pod wynajem dostępnych jest ok. 2,7 tys. m² powierzchni biurowych (ok. 90 pomieszczeń). W ramach wszystkich powyższych stref działa obecnie 67 firm - głównie MŚP z branży IT, a zatrudnienie wynosi około 4,5 tys. osób (wyjątek stanowi Michelin Polska S.A. zatrudniający ok. 4,2 tys. osób).

W Olsztynie dostępna jest ponadto bogata oferta infrastruktury badawczej. Przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim działa 9 centrów badawczych:

 • Centrum Badań Energii Odnawialnej (CBEO)  prowadzi badania naukowe nad nowymi technologiami energetyki odnawialnej oraz tworzy funkcjonalne instalacje energetyczne będące warsztatem badawczym, źródłem pozyskiwania i dystrybucji energii oraz bazę działalności edukacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej,
 • Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa  prowadzi badania naukowe, szkolenia i edukację, działalność wdrożeniową oraz działalność promocyjną i marketingową,
 • Centrum Badań Europy Wschodniej (CBEW)  integruje działania środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami Europy Wschodniej poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społeczno-politycznego krajów Europy Wschodniej,
 • Centrum Badań Społecznych,
 • Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej - integruje działania środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i reaktywacji tradycyjnych surowców oraz technologii ich przetwarzania w kierunku otrzymywania żywności tradycyjnej i regionalnej,
 • Centrum Nutri-Bio-Chemiczne  integruje potencjał naukowo-badawczy Uniwersytetu w zakresie kompleksowej analityki biologicznej, chemicznej i biotechnologicznej środowiska i żywności w aspekcie działań prozdrowotnych,
 • Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych - integruje potencjał naukowo-badawczy Uniwersytetu w obszarze diagnostyki i terapii chorób ludzi i zwierząt w aspekcie ochrony zdrowia publicznego.
 • Centrum Badań Interdyscyplinarnych "Probalticum"  integruje działania środowiska naukowego poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych (archeologicznych, historycznych, antropologii kulturowej) i przyrodniczych (paleo- i neoekologicznych) nad dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym krajów nadbałtyckich.
 • Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym  integruje działania środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w zakresie rozpoznania, planowania i strategicznego zarządzania regionalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.

Ponadto UWM w Olsztynie jest członkiem Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii RIMAMI. Na uczelni funkcjonuje również 59 laboratoriów z bardzo wielu dziedzin nauki.

Na terenie Miasta działa także Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, który posiada 5 specjalistycznych laboratoriów, tj.:

 • Mikrobiologiczne,
 • Sensoryczne,
 • Biologii Molekularnej,
 • In Vitro,
 • Zwierzętarnia.

Przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego funkcjonuje ponadto Centralne Laboratorium Badawcze, prowadzące badania w zakresie cech budowy somatycznej i różnych aspektów sprawności psychofizycznej. W Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym dostępne są kolejne 3 laboratoria: laboratorium molekularne, laboratorium technologiczne oraz pracownia mikroskopowa.

Najwięksi pracodawcy w Olsztynie:

Do bardziej rozpoznawalnych olsztyńskich firm zaliczyć można również 2 spółki przejęte w 2012 r. przez SKANSKA, tj. PUDIZ Sp. z o.o. (usługi drogowe i zieleni) oraz WMPD Sp. z o.o. (usługi drogowe), a także innowacyjną firmę ZORTRAX (producent profesjonalnych rozwiązań druku 3D dla biznesu).

Olsztyn jest miastem otwartym na biznes, nowe inwestycje i rozwój przedsiębiorczości. Kluczowymi branżami, na których skupiony jest obecnie rozwój Miasta to: sektor BPO, ITO oraz produkcja żywności wysokiej jakości (jedna z regionalnych inteligentnych specjalizacji).

Pogoda
Pochmurnie 10°C
Pogodnie 15°C