Idź do treści strony
Gospodarka

Olsztyn - akademickie centrum Warmii i Mazur

Olsztyn to jeden z czołowych ośrodków akademickich Polski północno-wschodniej, który przyciąga ambitną młodzież nie tylko z całego regionu, ale również z województw ościennych.

Na terenie Olsztyna funkcjonują 4 uczelnie wyższe, tj: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Kotarbińskiego, oraz 2 filie uczelni wyższych spoza regionu, tj. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie oraz Gdańskiej Szkoły Wyższej. W 2014 r. kształciło się tutaj 28,2 tys. studentów, zaś ich mury opuściło 8,6 tys. absolwentów. Na terenie miasta działają też instytuty naukowe, jak Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, czy też Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

W ciągu ostatniej dekady mury wszystkich olsztyńskich uczelni wyższych opuściło ponad 107,5 tys. absolwentów (78,1% osób kończących uczelnie wyższe w regionie). Rozpatrując podregion olsztyński, najwięcej absolwentów ukończyło studia na kierunkach: ekonomia i administracja (15,9%), pedagogicznych (15,5%), ochrony i bezpieczeństwa (13,7%) oraz społecznych (13,2%).

Największą uczelnią a zarazem jedynym uniwersytetem w regionie jest UWM, w strukturach którego funkcjonuje 17 wydziałów, 66 kierunków studiów oraz 108 rodzajów studiów podyplomowych (m.in. 4 w zakresie IT, 19 ekonomicznych, 6 filologicznych, 4 geodezyjne, 5 biologicznych, biotechnologicznych i bioinżynieryjnych oraz 1 weterynaryjne). 13 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 14 dyscyplinach), natomiast stopień doktora może nadawać 16 wydziałów w 24 dyscyplinach. W 2014 r. kształciło się tutaj 25,3 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 608 doktorantów oraz 1,2 tys. słuchaczy studiów podyplomowych.

Pozostałe uczelnie w Olsztynie oferują naukę na 10 wydziałach i 22 kierunkach oraz w ofercie posiadają 129 kierunków studiów podyplomowych, m.in. 5 w zakresie IT, 11 ekonomicznych oraz 4 filologiczne. W wyższych szkołach ekonomicznych (tj. OWSIiZ oraz WSIiE TWP) na 10 kierunkach w 2014 r. studiowało 1,8 tys. osób, a mury tych uczelni opuściło 968 osób, WSP im. Korczaka na 3 kierunkach kształciła 1,3 tys. studentów, a ukończyło ją 0,7 tys. osób. Na OSW im. Rusieckiego na 8 kierunkach kształciło się 1,6 tys. studentów, a ukończyło ją ok. 1 tys. absolwentów. GSW w swoim zamiejscowym wydziale w Olsztynie oferowała natomiast kształcenie w zakresie administracji dla 87 studentów oraz 26 absolwentów.

UWM oferuje uznawany za najpiękniejszy w Polsce i jeden z najładniejszych w Europie kampus akademicki Kortowo - swoją wizytówkę. Miasteczko akademickie obejmuje 230 ha położonych wśród parków i bogatej zieleni nad dwoma jeziorami (Kortowskim i Stary Dwór). Do dyspozycji użytkowników udostępnione są: korty tenisowe, stadion lekkoatletyczny, siłownia i hala sportowa, ośrodek jeździecki oraz piaszczysta plaża i wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne, żaglówki), zaś odległość pomiędzy akademikami a jeziorem nie przekracza 200 m. Najstarsza, XIX-wieczna część kampusu z czerwonej cegły mieści obecnie nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, zaś w przepięknym parku uniwersyteckim rośnie ponad 100 gatunków drzew, w tym również pomniki przyrody. Do nowszej części kampusu prowadzi Aleja Ofiar Katynia z Górką Kortowską - najwyższym punktem Kortowa, z którego podziwiać można panoramę całej okolicy. Nowe Kortowo to przede wszystkim gmachy: Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Nauk Humanistycznych oraz Centrum Konferencyjnego, zaś po przeciwnej stronie Alei Warszawskiej (drogi wylotowej z miasta, wzdłuż której położone jest Kortowo) - Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej oraz pływalnia uniwersytecka. Kortowo zaspokaja wszystkie inne potrzeby mieszkającym w nim studentom, zapewniając: budynki naukowe, miejsca idealne do sportu i rekreacji, 12 akademików, sklepy, usługi, szpital uniwersytecki z przychodnią, kawiarnie, banki, pocztę oraz kluby studenckie.

W strukturach olsztyńskiego uniwersytetu działa również Biuro Współpracy Międzynarodowej, za pośrednictwem którego UWM: uczestniczy w projektach badawczych, umożliwia studentom uczestnictwo w licznych wymianach studenckich z zaprzyjaźnionymi uczelniami zagranicznymi (Erasmus), czy też gości wybitnych naukowców, polityków i przedstawicieli organizacji międzynarodowych na specjalnych wykładach.

Drugą uczelnią wyższą z ciekawą ofertą infrastrukturalną i edukacyjną jest Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego, w strukturach której funkcjonuje Centrum Zdrowia i Sportu oferujące: nowocześnie wyposażone pracownie rehabilitacyjne, gabinety kosmetyczne, siłownię, sauny, salę do gimnastyki, sale fitness, jedyne w Polsce udostępnione na uczelni korty do squasha, stadion oraz budynek z dodatkowym gabinetem kosmetycznym, Centrum Rehabilitacji Ruchowej, Laboratorium Badawcze Fizjologii Wysiłku i Fizjoterapii oraz nowoczesną halę sportową.

Znajomość języków obcych wśród olsztyńskich studentów nie odbiega zasadniczo od poziomu obserwowanego w całym województwie, czy też nawet w całym kraju. Największą popularnością cieszy się język angielski, którego znajomość deklarowało ponad 95% badanych studentów zamieszkałych w Olsztynie (w województwie - niemal 95%, w kraju - niemal 96%). Język niemiecki znało prawie 42% z nich (w regionie - 46%, w kraju - 41%), zaś lepsza niż średnio w województwie oraz w kraju, była znajomość francuskiego - ponad 9%, wobec ponad 6% w regionie i niespełna 9% w kraju . Popularność języków obcych w regionie, wraz z dostępnością specjalistów z poszukiwanymi kwalifikacjami, jest obecnie jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przez inwestorów współpracujących bądź obsługujących klientów za granicą.

 

Źródło: Oursourcing&More, numer 24, wrzesień-październik 2015

Pogoda
Pochmurnie 10°C
Pogodnie 15°C