Idź do treści strony

Marzysz o metamorfozie swojego podwórka? Chciałbyś zmienić swoje otoczenie, ale nie wiesz jak się do tego zabrać?

Prezydent Olsztyn serdecznie zaprasza do udziału w programie „Podwórka z Natury”!

POZNAJ SĄSIADÓW –  ZMIENIAJ SWOJE OTOCZENIE – DZIAŁAJ!

Program skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji (mapa), którzy chcieliby urządzić swoje podwórka, jako zielone miejsca spotkań i integracji sąsiedzkiej.  Trzy wybrane grupy sąsiedzkie, pod kierunkiem organizacji pozarządowej oraz ekspertów z dziedziny architektury krajobrazu, będą tworzyć koncepcję zagospodarowania wybranej przestrzeni. Elementem programu realizowanego z mieszkańcami przez organizację pozarządową, będzie również pozyskanie wiedzy o możliwościach aktywnego działania grup sąsiedzkich na rzecz uatrakcyjniania swojego miejsca zamieszkania oraz źródłach dofinansowania tych działań ze środków publicznych i niepublicznych. Opracowane koncepcje powalczą o wsparcie etapu realizacyjnego. Najlepsza z nich otrzyma maksymalnie 20.000,- zł. wsparcia, dla pozostałych do podziału pozostanie 10.000 zł.

Aby dokonać zgłoszenia konieczne będzie zorganizowanie 5-osobowej grupy sąsiedzkiej. Zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do zasad udziału w programie, przyjmować będziemy  w dniach 16.01. od godz. 8.30 - 20.01. do godz. 15.00 w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich, Ratusz, II piętro, pok. 230, Pl. Jana Pawła II 1. UWAGA: o wyborze decydować będzie kolejność wpływu! Do udziału w  programie zaproszeni zostaną autorzy pierwszych trzech zgłoszeń, które przejdą pozytywnie weryfikację według listy sprawdzającej.

Szczegółowe zasady udziału w programie zostały określone w Zarządzeniu nr 459 Prezydenta Olsztyna z dnia 29.12.2016 r.

Osoby zainteresowane udziałem w programie „Podwórka z Natury” serdecznie zapraszamy do kontaktu:

 

Paulina Żukowska, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Tel.: 89  527 31 11 wew. 393, e-mail: zukowska.paulina@olsztyn.eu

 

Program „Podwórka z Natury” realizowany jest przy wsparciu merytorycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki.  

 

 

Forecast
Cloudy 7°C
Rain 8°C