Idź do treści strony
Edukacja

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO OLSZTYN NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja do klas pierwszych  szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 będzie przebiegać w dwóch etapach:

  1. od 5 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. do godz.15.00 przyjmowane będą w szkołach podstawowych zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych - obwody szkół podstawowych określa Uchwała Nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r., poz. 2007),
  2. od 14 maja do 16 maja 2018 roku do godz.15.00 można będzie składać wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej, w której będą  wolne miejsca

przy wsparciu systemu elektronicznego sp-nabory.olsztyn.pl

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do szkół podstawowych określa uchwała Nr XLII/784/17  Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r., poz. 5145) link do uchwały

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w szkołach podstawowych określa zarządzenie nr 37 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów w postepowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019 – link do zarządzenia

Oferta szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 w zakresie oddziałów sportowych i dwujęzycznych