Friday, 30 January 2015 Name-day: Martyny, Macieja, Marcina przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
en0 en1 en2 en3 en5
Facebook - fanpage Olsztyna - link Twitter - profil Olsztyna - link Youtube - link Instagram - link

Editorial Office

Urząd Miasta Olsztyna
Biuro Komunikacji Społecznej
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
Tel. 89-527-31-11
e-mail: admin@olsztyn.eu

ABOUT OLSZTYN > News

REKRUTACJA 2014

data dodania: 28-02-2014

 

W roku 2014 rekrutacja do przedszkoli, burs i szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn po raz kolejny odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu komputerowego wspomagania pracy jednostek oświatowych „NABÓR”. Pierwszy raz usprawni proces rekrutacji do żłobków i pałacu młodzieży. System opracowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe jest narzędziem wspomagającym pracę jednostek w dziedzinie rekrutacji (przyjmowania dokumentów, wprowadzania i porządkowania danych, ustalania i ogłaszania wyników) oraz pracy bieżącej.


W harmonogramie wdrożenia Systemu przewidziano m.in. uruchomienie strony internetowej http://nabor.pcss.pl/olsztyn/, na której umieszczone zostaną niezbędne informacje i dokumenty obowiązujące w procesie rekrutacji, w szczególności pożądane przez dzieci, uczniów i rodziców Informatory oraz kompendium wiedzy o żłobkach, przedszkolach, szkołach, bursach i pałacu młodzieży oraz oddziałach. Informacje na stronie internetowej będą zmieniały się w sposób dynamiczny pokazując np. zainteresowanie szkołą lub oddziałem, albo liczbę wolnych miejsc.


Możliwość przeprowadzenia rekrutacji do żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, pałacu młodzieży i burs przy wsparciu systemu elektronicznego zamiast dotychczasowych żmudnych procedur, komfort pracy i szybkość uzyskanych tą metodą rezultatów to kwestie bezdyskusyjne – System okazuje się niezbędnym narzędziem pracy dla Urzędu Miasta i każdej placówki. Niezawodność i bezpieczeństwo, łatwość obsługi i elastyczność, a nade wszystko skuteczność i fakt, że na każdym etapie rekrutacji wszystkie podmioty w nim uczestniczące mają dostęp do pełnych informacji o jej przebiegu, w połączeniu z eliminacją stresu związanego z długim oczekiwaniem na wyniki stanowią atuty warte kosztów poniesionych na wdrożenie kompletnego systemu.

 

Składanie przez uczniów i rodziców dokumentów wymaganych podczas rekrutacji będzie możliwe po opublikowaniu na ww. stronie internetowej informatorów:

- przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja - 11.04.2014 r.

- żłobki - 2.05.2014 r.

- bursy i pałac młodzieży - 9.05.2014 r.

- szkoły ponadgimnazjalne - 16.05.2014 r.

zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

 

Informacje statystyczne o ilości placówek objętych wdrożeniem w roku 2014:
1) żłobki: 4,
2) przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 35,
3) szkoły podstawowe: 19,
4) gimnazja: 12 + 1 prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu”,
5) szkoły ponadgimnazjalne: 17,
6) bursy: 4,
7) pałac młodzieży: 1.


Gallery